Aktuality třídy Hvězdičky

Milí rodiče, ve čtvrtek 13.6.2024 od 15:30h se uskuteční na školní zahradě akce pro všechny rodiče a děti Rozloučení s předškoláky. Srdečně Vás zveme na hudebně zábavný...

více >>>

Milí rodiče, ve čtvrtek 13.6.2024 od 15:30h se uskuteční na školní zahradě akce pro všechny rodiče a děti Rozloučení s předškoláky. Srdečně Vás zveme na hudebně zábavný...

více >>>

Vážení rodiče, v úterý 18.6.2024 v 15:30 se koná akce pro rodiče a děti na zahradě MŠ Odpoledne s hasiči. Přijedou dobrovolní hasiči ze Židenic s ukázkou hasičského vybav...

více >>>

Milí rodiče, v pondělí 20.5.2024 pojedeme s předškoláky z naší MŠ do ekocentra Rozmarýnek v Jundrově na výukový program BABIČČINA ZAHRÁDKA, který je zaměřený pro tento...

více >>>

Cílem následujícího tématu bude podpora dětí v pochopení a uznání významu rodiny a domova. Budeme usilovat o vytvoření prostředí, ve kterém děti rozvíjejí pozitivní...

více >>>

Milí rodiče, ve čtvrtek 11.4.2024 v 9:45h přijede do naší MŠ Divadlo DOMINO s představením O modrém ptáčkovi. Akce proběhne ve třídě Sluníček.

více >>>

Vážení rodiče, ve čtvrtek 21.3.2024 navštívíme s dětmi Knihovnu J.Mahena v Líšni, kde nás čeká zajímavý program "Hledej a najdi" pro všechny malé zvídavé detektivy....

více >>>

Cílem následujícího tématu bude prozkoumávání proměňující se jarní přírody. S dětmi budeme pozorovat první jarní květy, rozlišovat jejich tvar, barvu i velikost. Kreativn...

více >>>

Od 26. 2. 2024 se s dětmi budeme seznamovat s povoláním a jeho důležitostí ve společnosti. Budeme hrát hry a tvořit, abychom lépe poznali různé profese a rozvíjeli svou...

více >>>

Od 12. 2. 2024 se děti budou učit sdílet své oblíbené pohádky a hrdiny s ostatními kamarády, rozpoznávat rozdíl mezi dobrem a zlem v příbězích a nalézat správná...

více >>>

Od 15. 1. 2024 nás čeká téma, které nás zavede do krajů ledu a sněhu. Seznámíme se s obyvateli a živočichy, kteří zde žijí. Děti ve skupinách vytvoří své originální mapy...

více >>>

Vážení rodiče, ve středu 31.1.2024 v 8:45h se koná ve třídě SLuníček MAŠKARNÍ KARNEVAL. Programem provází Viky a Kiky a rádi uvítáme všechny děti v maskách:)

více >>>

Od 3. 1. 2024 nás ve třídě Hvězdiček bude provázet téma „Umím se obléknout?“. S dětmi budeme upevňovat návyky převlékání. Děti se v průběhu tématu naučí zapínat zip či...

více >>>

Milí rodiče,následující téma plynule navazuje na předchozí diskuzi o emocích. Zaměříme se na práci s emocemi, konkrétně na strach a odvahu, vzhledem k nadcházejícím...

více >>>

Vážení rodiče, v pátek 8. 12. 2023 v 9:45h naši MŠ navštíví Divadlo Sandry Riedlové s Vánočním příběhem a „MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU“ :)  

více >>>

Milí rodiče,  téma „Jak se cítíme“ nás seznámí se základními emocemi, zaměříme se na rozvíjení emoční inteligence u dětí. Budeme podporovat prosociální chování –...

více >>>

Milí rodiče,naše další téma se dotýká oblasti stolování a jeho kultury. S dětmi si osvojíme stravovací návyky, získáme poznatky o významu stravy pro náš život a budeme...

více >>>

Milí rodiče, v úterý 7.11.a ve středu 8.11.2023 v 7:50h pojedeme s dětmi autobusem do EKOCENTRA LIPKA na program „Jak pejsek s kočičkou pekli sušenky“. Prosíme o vhodné...

více >>>

Milí rodiče,v následujícím období se zaměříme na téma Stromy v naší zahradě. Budeme s dětmi budovat pozitivní vztah k živé přírodě, která nám poskytuje nejen bohatství...

více >>>

Vážení rodiče, v úterý 3.10.2023 v 9:45h se v naší MŠ ve třídě Sluníček koná představení Divadla Paravánek POHÁDKY Z PŮDY :)

více >>>

Milí rodiče,koncem září nám vítr přináší na zem naší zahrady plody, které jsme si oblíbili sbírat, třídit a porovnávat. Chtěli bychom tedy, aby se následující téma...

více >>>

Milí rodiče,k zahájení nového školního roku jsme si vybrali téma, které má za cíl podpořit vytváření příjemného prostředí v naší třídě prostřednictvím různých...

více >>>

Milí rodiče,v závěru školního roku bychom se chtěli soustředit na matematiku kolem nás. S matematikou se nesetkáme jen ve škole, ale je součástí běžných činností našeho...

více >>>

Milí rodiče,v následujícím období se budeme věnovat sportovním aktivitám a pohybu. Budemepokračovat v přípravě na sportovní den, který nás čeká ve čtvrtek 8. 6.....

více >>>

Vážení rodiče, ve středu dne 14.6.2023 od 15:30 se bude na naší školní zahradě konat SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Program zajistí v úvodu předškoláci a především...

více >>>

Ve třídě Hvězdiček se v následujících dvou týdnech zaměříme na integrovaný záchranný systém. Naším záměrem je získat povědomí o záchranných složkách, které pomáhají při...

více >>>

Ve třídě Hvězdiček máme radost z toho, že můžeme v následujícím období věnovat pozornost našim maminkám, a to z toho důvodu, že druhou neděli v květnu se slaví Den matek....

více >>>

Vážení rodiče, zveme vás na Slavnost pro rodinu, která se bude konat pro třídu Sluníčka a Hvězdičky ve čtvrtek 18.5.2023 v 15.30 ve třídě Sluníček.

více >>>

V sobotu 22. 4. 2023 se jako každý rok konal Den Země a pro nás to je velká příležitost využít tohle téma k připomenutí potřeby uvědomění ochrany přírody. Chceme u dětí...

více >>>

Milí rodiče,naším cílem následujícího tématu je u dětí rozvíjet povědomí o tom, jak je pro náš svět důležitá voda. Budeme s dětmi sledovat, že voda je nezbytná podmínka...

více >>>

Jarní prázdniny od 13.-17.3. 2023 prožily děti ze všech tříd ve Sluníčkách. Děti navázaly na téma Jak se cítíme? Seznámily se s příběhem O smutné vrbě a každý se jí...

více >>>

Milí rodiče, jelikož je měsíc Březen – měsíc knihy, budeme ve třídě Hvězdiček posilovat pozitivní postoj ke knihám. Máme v plánu navštívit místní knihovnu a dozvíme se...

více >>>

Milí rodiče a děti, v pátek 31.3.2023 v 9:45h přijede do naší MŠ Divadlo Sandry Riedlové s loutkovým představením „O ZAJÍČKOVI“. Pohádka je plná krásné hudby a písniček...

více >>>

Ve čtvrtek 23.3.2023 navštíví všechny děti ze třídy Hvězdiček Knihovnu J. Mahena na Jírové ulici s pořadem VEČERNÍČKY NEJEN V TELEVIZI + méně známé pohádkové dvojice....

více >>>

Milí rodiče,v období 13. - 24. 2. 2023 jsme se ve třídě Hvězdiček věnovali ptáčkům, kteří tu s námi zůstávají přes zimní období. Pozorovali a poslouchali jsme ptáky v...

více >>>

Vážení rodiče, ve čtvrtek 2.3.2023 v 8:45 pořádáme v naší MŠ ve třídě Sluníček POHÁDKOVÝ KARNEVAL. Program zajistí Divadlo KEJKLE. Prosíme o zajištění karnevalových...

více >>>

Ve třídě Hvězdiček se v tomto období věnujeme divadlu. Využíváme potenciál dramatické výchovy pro naše učení a přirozeně vžíváme do role herce. Vyrábíme vlastní loutky,...

více >>>

Milí rodiče,dnes jsme uzavřeli téma "Kdo je králem džungle?", které bylo odrazem divadelního představení "VOLTE ZVÍŘATA" v Divadle Radost. Ponořili jsme se do divoké...

více >>>

Vážení rodiče, dne 25.1.2023 pojedeme s dětmi do Divadla RADOST na představení „VOLTE ZVÍŘATA“. Odjezd autobusem je v 9:45h. Prosíme o vhodné oblečení :)

více >>>

Milí rodiče, po vánočním odpočinku jsme se plynule naladili na téma, jak se chováme k našim hračkám. Ať už k těm, které jsme našli pod stromečkem nebo k těm, které jsou s...

více >>>

Dne 7. prosince  do naší školky do třídy Hvězdičky přijely lektorky z organizace Akademie mladých vědců, která má svou provozovnu ve vzdělávacím centru Smart Bricks. Ve...

více >>>

S dětmi ve třídě Hvězdiček nasáváme vánoční atmosféru plnými doušky, nejenom že využíváme nadcházejících divadelních představení k zpříjemnění předvánočního času, ale tak...

více >>>

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na Vánoční besídku třídy Hvězdiček, která se koná ve středu 14.12.2022 v 15:30h v naší třídě. Těšíme se na Vás :)

více >>>

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na vánoční besídky v jednotlivých třídách naší MŠ, které budou probíhat od úterý do čtvrtka 13.-15.12.2022. Chtěli bychom Vám spolu...

více >>>

Vážení rodiče, v pondělí 19. 12. 2022 v 10h navštívíme s dětmi Dělnický dům v Líšni na představení „ANDĚLÉ Z LESA“. Odchod z MŠ v 8:45h, prosíme vhodné oblečení. Svačina...

více >>>

V pátek 2.12.2022 přijede v 9:45h do naší MŠ Divadlo DOMINO s pohádkou Štuclinka a Zachumlánek spojenou s mikulášským nadělováním :)

více >>>

V období od 14. 11. 2022 si ve třídě Hvězdiček hrajeme se světlem a tmou. Bavíme se, co všechno může svítit, jak se vytváří stín a také jak se můžou cítit lidé, pro...

více >>>

Mílíé rodiče,dneškem jsme se ve třídě Hvězdiček začali zábývat naším městem, ve kterém žijeme. Seznamujeme se se zajímavými místy, které tu nalezneme. Zajímá nás, kam...

více >>>

Milí rodiče,od minulého týdne se ve třídě Hvězdičky věnujeme tématu "Co roste na poli?". Povídáme si s dětmi, co sklízíme na poli, pracujeme s pohádkou "O veliké řepě" a...

více >>>

Mílí rodiče, zítra nám ve třídě Hvězdiček začne "BAREVNÝ TÝDEN", během kterého budeme do školky chodit v určených barvách oblečení. Budeme rádi, když sladíte oblečení...

více >>>

Ve třídě Hvězdičky se věnujeme tématu zdraví v různých podobách.Prosíme rodiče dětí z Hvězdiček, aby společně s dětmi připravili zdravý jídelníček na jeden den, který...

více >>>

Vážení rodiče,v úterý 20. 9. 2022 se konají třídní schůzky ve třídách Sluníčka, Koťátka i Hvězdičky od 16:30 hod.Těšíme se na Vás!

více >>>

Logopedická depistáž v naší škole se uskuteční v pondělí  26. 9. 2022 od 8:00 hod. pro vybrané, potřebné děti a se souhlasem rodičů. Co je logopedická depistáž? Orientač...

více >>>

Ve středu 14.9.2022 v 9:45h se v naší MŠ pro všechny děti koná představení Divadla Paravánek "MÍNA A KOUZELNÁ BABIČKA" :)

více >>>

Na začátku školního roku jsme vybrali téma "Kamarádi, pojďme se poznávat", které otevírá pomyslným klíčem prostředí mateřské školy pro všechny děti. V každé třídě budeme...

více >>>

Vážení a milí rodiče, velice rychle se přiblížil konec školního roku a my bychom Vás chtěli poprosit o vyklizení VŠECH skříněk do 30.6. Přes prázdniny je tak zase...

více >>>

V pátek 10. 6. se předškoláci vydají na program u příležitosti oslavy  DNE DĚTÍ U HASIČŮ Prosíme, připravte dětem batůžky s pláštěnkou a pití/láhev na pití (děti si...

více >>>

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na slavnostníROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY,které proběhne ve středu 8. června od 15:30na zahradě MŠ.Pasování předškoláků zajistí Divadlo S....

více >>>

Ve středu 1. 6. 2022 se v dopoledních hodinách na naší školní zahradě uskuteční pro děti z celé mateřské školy DEN DĚTÍDěti se mohou těšit na mnoho sportovních...

více >>>

Od pondělí 16. května se ve třídě Koťátka a Hvězdičky věnujeme tématu "Co to leze v trávě?" Budeme pozorovat a zkoumat hmyz, zejména broučky, včely a mravence, které...

více >>>

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na besídku třídy HVĚZDIČKY při příležitosti oslavy „Dne rodiny“ ve čtvrtek 12.5. v 15:30. Těšíme se na Vás ve třídě HVĚZDIČEK.

více >>>

Od pondělí 2. 5. se v souvislosti s oslavami Dne maminek a Dne rodiny věnujeme tématu „Vím, s kým je mi dobře“ Prostřednictvím hádanek, povídání a vyprávění se děti...

více >>>

Od 19. 4. 2022 se budeme ve třídě Hvězdiček, Sluníček a Koťátek věnovat tématu "Jak chráníme naši planetu?" související s nadcházejícím Dnem Země. Budeme si povídat o...

více >>>

Ve středu 20. dubna se třída Hvězdiček vypraví na návštěvu Knihovny Jiřího Mahena v Líšni. Děti se seznámí s prostorem knihovny a s knihami, které jsou předlohou pro...

více >>>

Vážení rodiče,v úterý 12. dubna se děti ze všech tříd vypraví do lesoparku Akátky na dobrodružnou stezku O ČERNOBÍLÉM VAJÍČKU. Na cestě budou plnit úkoly a pomáhat...

více >>>

V pondělí 11. dubna proběhne v naší MŠ fotografování dětí s jarní tématikou. Děti se budou fotit jednotlivě i na společnou třídní fotku. Za hezhého počasí bude probíhat...

více >>>

Ve středu 30. března se předškoláci vypraví na Den předškoláků do ZŠ Novolíšeňské. Ve třídě si vyzkoušejí, jak se učí prvňáci a zažijí velkolepou opičí dráhu v...

více >>>

V odobí od 7.3.-18.3.2022 jsme se s dětmi na třídách soustředili na oblast řeči v TIB POJĎME SI POVÍDAT a to komplexně – na cvičení mluvidel, artikulaci, správné dýchání,...

více >>>

Od 21.3. jsme na třídách přivítali jaro a pomyslně mu otevřeli bránu pomocí klíčů a klíčových dírek z ateliéru. K tomu postupně přibývají další vydařené jarní výtvory....

více >>>

Ve čtvrtek 17. března navštíví předškoláci ze všech tříd Základní školu Masarovu, kde pro ně bude připraven program v tělocvičně, také se podívají na výuku v 1....

více >>>

V úterý 22. března čeká předškoláky výukový program "Kdo bydlí v lese?" na pracovišti Lipky Jezírko blízko Soběšic.Odjezd je autobusem v 8:00 od MŠ, sraz účastníků do 7:5...

více >>>

Vážení rodiče,srdečně Vás zveme na besedu na témaTĚŠÍME SE DO ŠKOLYs paní Mgr. Ivanou Jelínkovou, zástupkyní pro 1. stupeň ZŠ Masarovav úterý 15. března 2022 od 16 hodin...

více >>>

Od pondělí 21. února se budou děti ve všech třídách věnovat tématu Proč slavíme masopust? Děti se dozví, co je to masopust, kdy začíná a kdy končí, jaké zvyky se...

více >>>

Vážení rodiče,ve středu dne 23.2.2022 od 8:30h. se v naší MŠ ve třídě Sluníček uskuteční KARNEVAL S VERČOU. Vstup pro děti je v maskách a s dobrou náladou :)

více >>>

Milí rodiče,ve středu dne 23.2.2022 v 8:30h. se v naší MŠ ve třídě Sluníček uskuteční KARNEVALOVÝ REJ S VERČOU. Vstup pro děti je v maskách a s dobrou náladou

více >>>

V naší mateřské škole se ve všech třídách budeme od 7. 2. 2022 věnovat tématu JAK SPORTUJEME V ZIMĚ? Budeme si povídat o jednotlivých zimních sportech, které mají děti...

více >>>

Vážení rodiče,třída Hvězdičky bude pro děti uzavřená v pondělí 31.1. a úterý 1.2.2022. Děti se setkaly s pozitivním dítětem ve čtvrtek 27.1.Hana Schenková, ředitelka

více >>>

Od 24.ledna 2022 se budeme ve třídách věnovat tématu -Máme rádi pohádky? S dětmi se přeneseme do světa tajemna a fantazie.   Budeme se zabývat otázkami " Proč máme...

více >>>

Milí rodiče,v úterý 25.1.2022 jedeme s menšími dětmi autobusem do divadla RADOST na představení "O KŮZLÁTKÁCH A VLKOVI ANEB KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT."Seznam dětí najdete...

více >>>

Od 10. ledna se budeme ve třídách věnovat tématu Kdo tu s námi v zimě přebývá? Děti se dozví, něco o ptáčcích i zvířátkách, která tu s námi přes zimu aktivně přebývají....

více >>>

Od 3. ledna se budeme ve třídách věnovat tématu Jak to bylo na tři krále? Děti se dozví, kdo byli tři králové a proč se vydali do Betléma, jaké dary s sebou nesli....

více >>>

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti přeje MŠ Sluníčko.  Hezké vánoční svátky,  ať máte čas na pohádky,  ať...

více >>>

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám oznámit, že mateřská škola bude po dobu VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN, tedy od čtvrtku 23. 12. 2021 do pátku 31. 12. 2021, uzavřena. Provoz...

více >>>

V nadcházejícím období se s dětmi soustředíme na téma Jak se chystáme na Vánoce? Děti budou vyrábět ozdoby, přání a dárky, kterými potěší své kamarády i své nejbližší....

více >>>

Upozorňujeme rodiče, že v důsledku výskytu nákazy covid -19 ve třídě Hvězdičky, je v období od 7. 12. 2021 tato třída UZAVŘENÁ, děti budou v karanténě.O konkrétních...

více >>>

Milí rodiče, ve čtvrtek 2.12.2021 v 8:45 hod. se v naší MŠ uskuteční program Divadla KEJKLE – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  

více >>>

Ve třídě Hvězdiček se od pondělí 29. listopadu budeme věnovat tématu Jak to bylo na Mikuláše? Děti si vytvoří povědomí o sounáležitosti nejen v období adventu a...

více >>>

Od pondělí 15. 11. se budeme v naší třídě věnovat tématu Kouzla nebo věda? Náš integrovaný blok zahájí projektový den Škola kouzel Ferdy Mravence aneb pokusy v...

více >>>

Od 1. listopadu se v naší třídě budeme věnovat tématu Hýbeme se rádi. Děti se budou rozvíjet ve fyzické zdatnosti, např. v běhání, skákání, udržování rovnováhy a házení...

více >>>

V naší mateřské škole se od 20. 9. bude věnovat tématu „Jak dobře znám svoji vlast?“ Budeme si povídat o památkách, které jsme navštívili a zkusíme je vyhledat na mapě....

více >>>

Milí rodiče, ve čtvrtek 16.9.2021 v 9.45 hod. se na zahradě naší MŠ koná představení DVĚ BAREVNÉ POHÁDKY. Tentokrát na děti čekají dvě výpravné klasické pohádky: O...

více >>>

Ve všech třídách budeme od začátku měsíce září spolu s dětmi vytvářet vzájemně vstřícnou, bezpečnou a pozitivní atmosféru, která usnadní novým dětem adaptaci na jim...

více >>>

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky k zahájení nového školního roku. Schůzky se uskuteční 2. září ve třídách Vašich dětí od 16:30. Prosíme o účast bez dětí. Vaše...

více >>>

Ve Hvězdičkách se od 7. 6. budeme věnovat tématu “Co se děje na farmě?” . Děti se budou během tématu seznamovat s jednotlivými zvířecími rodinami, rozšíří svoji slovní...

více >>>

Milí rodiče,v úterý 8. 6. 2021 v 10:30 proběhne na naší školní zahradě SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY s programem divadla Honzy Krejčíka.Program bude trvat asi...

více >>>

Ve Hvězdičkách se od 24. 5. dovídáme nové informace z tématu “Jak rozmanitý je svět?”. Prohlížíme si knihy a encyklopedie o světadílech a naší planetě, na mapách a na...

více >>>

V ÚTERÝ 1. 6. 2021 SE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH NA NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADĚ USKUTEČNÍ PRO DĚTI Z CELÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY CESTA KOLEM SVĚTA ZA JEDNO DOPOLEDNE  U PŘÍLEŽITOSTI OSLA...

více >>>

Od pondělí 10. 5. se v souvislosti s oslavami Dne maminek a Dne rodiny věnujeme tématu „Kdo tvoří moji rodinu?“ Prostřednictvím hádanek, povídání a vyprávění se děti...

více >>>

V druhé polovině dubna jsme se ve třídě Hvězdičky věnovali tématu „Jak chráním svoje zdraví?“. Během něj jsme upevňovali hygienické návyky týkající se správného způsobu...

více >>>

Od 26. dubna se ve třídě Hvězdičky zabýváme tématem “Co žije v trávě?”. Hned první den jsme se vybavili lupami, kyblíky a nádobkami s lupou ve víčku a vydali se zkoumat,...

více >>>

Od 1. března začaly být předškolní děti vzdělávány distančním způsobem. S rodiči a dětmi komunikujeme prostřednictvím e-mailů a připravujeme jim činnosti a inspiraci na...

více >>>

Milí rodiče, milé děti,připravily jsme si pro vás malé překvapení kolem naší školky. Využijte pěkného počasí a přijďte potrénovat vaše dovednosti na sedmi jarních...

více >>>

Informace k prázdninovému provozu Naše mateřská škola bude v provozu ve čtvrtek 1. a v pátek 2. v měsíci červenci 2021, a dále od 2. do 20. srpna 2021.  Po dohodě se...

více >>>

Ve třídě Hvězdičky se od 8. 2. 2021 zabýváme tématem “JAK SE SLAVÍ MASOPUST?”. Téma jsme odstartovali karnevalovou veselicí plnou různorodých masek jako jsou princezny,...

více >>>

Od 18. 1. jsme se ve třídě Hvězdičky věnovali tématu “Vydáme se spolu do pohádkové říše?” Během tématu si s dětmi čteme a vyprávíme pohádkové příběhy, povídáme si o...

více >>>

Konzultace s rodiči předškolních dětí budou probíhat ON-LINE, v šatně na nástěnce se prosím zapište na vybraný den a čas.  Odkaz pro přihlášení vám bude zaslán...

více >>>

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.V rámci projektu se pod záštitou1. náměstka...

více >>>

Vážení rodiče,třída Hvězdičky bude otevřena od pondělí 18. 1. 2021.Těší se Vaše učitelky.

více >>>

Vážení rodiče,po konzultaci s KHS Brno od zítřejšího dne, tj. 7. 1. 2021, bude celá třída HVĚZDIČKY v KARANTÉNĚ, děti již nevoďte, odhlášeny ze stravy budou...

více >>>

Od 30. 11. 2020 jsme si ve třídě Hvězdičky povídali o tradičních svátcích začínajícího adventu jako je sv. Mikuláš a jeho nadílka či sv. Barbora, na jejíž svátek se má...

více >>>

Od 7. 12. 2020 se budeme ve třídě Hvězdičky věnovat tématu „Už voní vánoční stromeček?“ Děti se během tématu dozví, jaké tradice a zvyky se během Vánoc obvykle dodržují...

více >>>

Vážení rodiče, Ve čtvrtek 17. 12. 2020 připravujeme pro děti ze třídy Hvězdiček VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ. Děti se mohou těšit na dopoledne plné vánočních zvyků a tradic jako...

více >>>

V úterý 1.12.2020 přijede do MŠ DIVADLO TETINY s představením Zimní pohádka, po které bude následovat Mikulášské nadělování v jednotlivých třídách:)

více >>>

Ve třídě Hvězdičky jsme se od 2. 11. věnovali tématu “Jak se staví dům?” Děti se během něj mohly na chvíli stát staviteli, zedníky, projektanty či architekty a přirozeně...

více >>>

Od 19. 11. 2020 se ve Hvězdičkách zabýváme tématem “Umím se obléknout?” Děti se v průběhu tématu naučí zapínat zip či knoflíky, obléct se, svléct se, poskládat si...

více >>>

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINYRádi bychom Vás informovali o nabídce naší školky pro vybrané předškoláky a jejich rodiče. Jedná se o účast na Edukativně stimulační skupině...

více >>>

Milí rodiče,vzhledem k trvání nouzového stavu musíme přesunout listopadové termíny konzultačních hodin pro rodiče předškoláků. Náhradní termíny zveřejníme na nástěnce v...

více >>>

Milí rodiče,pro zpestření pobytu doma s dětmi Vám posíláme tip na pěknou pohádku Jak se kaštánek bál spadnout ze stromu, můžete si ji nejen přečíst a využít omalovánky k...

více >>>

Vážení rodiče,po konzultaci s KHS Brno od zítřejšího dne, tj. 15. 10. 2020, bude celá třída SLUNÍČKA v KARANTÉNĚ, děti již nevoďte, odhlášeny ze stravy budou...

více >>>

Změna termínu fotografováníFotografování dětí v MŠ proběhne ve čtvrtek 19. listopadu v dopoledních hodinách. Paní fotografka Blanka Teplanová nám nafotí společné třídní...

více >>>

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky k zahájení nového školního roku. Schůzky se uskuteční ve třídách Vašich dětí od 17 hod. Prosíme o účast bez dětí. Vaše paní...

více >>>

Informace k zahájení školního roku 1.9.2020 Provoz školy je od 6:30 do 16:00 hod., po ukončení provozu je nutné opustit budovu školy. Žádáme rodiče, aby se v MŠ...

více >>>

Provoz MŠ bude obnoven od středy 27. 5. 2020 v omezeném provozu od 7:00 do 16:00 hod., ve třídách Sluníčka a Hvězdičky. Děti budou převážnou část dne venku na školní...

více >>>

Vážení rodiče, věříme, že jste si užili Velikonoční svátky v poklidu a rodinném kruhu, níže Vám nabízíme další možné aktivity a činnosti, které můžete se svými dětmi...

více >>>

Milí rodiče, sdílíme s Vámi několik inspirativních materiálů a možností, jak si s dětmi zpříjemnit pobyt v domácí karanténě. Níže přikládáme odkazy, které můžete s...

více >>>

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec...

více >>>

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá? https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

více >>>

Ve třídě Hvězdičky jsme 26. 2. programem "Zdravé zoubky" otevřeli téma "Co umí moje tělo?". Během programu jsme se dozvěděli, jak si správně čistit svoje zoubky, co...

více >>>

Od 13. ledna 2020 se budeme ve třídě Hvězdičky věnovat tématu "Proč je voda vzácný poklad?". Cílem našeho povídání bude seznámit se s různými vodními biotopy, koloběhem...

více >>>