Aktualita

TIB Pojďme si povídat


V odobí od 7.3.-18.3.2022 jsme se s dětmi na třídách soustředili na oblast řeči v TIB POJĎME SI POVÍDAT a to komplexně – na cvičení mluvidel, artikulaci, správné dýchání, výslovnost, vyjadřování, tvoření gramaticky správných vět, kladení otázek i odpovědí, sluchové vnímání atd. Zjistili jsme při pololetním hodnocení jednotlivých kompetencí, že řeč potřebují děti obzvláště rozvíjet nejen v MŠ, ale musí být daleko více podporována také v domácím prostředí.
Chceme, aby dítě ukončující předškolní docházku zvládalo v oblasti řeči zejména tyto kompetence:

  • Ovládá řeč, mluví ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, vede smysluplný dialog
  • Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
  • Při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje
  • Své činnosti se učí vyhodnocovat

        S dětmi jsme u tohoto tématu také diskutovali nad otázkami např:

  • Proč si spolu navzájem lidé povídají?
  • K čemu nám slouží řeč? Proč se učíme českému jazyku/ jinému cizímu jazyku?
  • Můžeme se dorozumívat i beze slov? ( gesta, mimika, řeč těla…) Jak se dorozumívají neslyšící?
  • Co by se stalo, kdyby: si lidé nepovídali / nerozuměli si navzájem / nedívali se při rozhovoru do očí?
       Prosíme rodiče, aby se věnovali oblasti řeči u svého dítěte co nejvíce doma a  
       zajistili tak její správný vývoj ve spolupráci s MŠ.