Náš tým

Naše vize:
Společný růst

Naše hodnoty:
Laskavá důslednost, týmová spolupráce, proaktivní přístup, respektující komunikace

Naše pedagogické pravidlo:
"Vytvoříme dětem bohatou nabídku činností a důsledně dodržujeme pravidla, protože jasné limity chrání i brání."

Hana Schenková, ředitelka školy 
Logopedický asistent, vede Klíček pro jazýček ve třídě Hvězdiček 
Osvědčení: Informatorium školy mateřské - tříletý vzdělávací cyklus; Mentroring - vzdělávací cyklus; Respektování dítěte;  Mentoring v mateřské škole, Profesní portfolio - konzultant.  Lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Individualizace v MŠ, Evaluační systém v MŠ, Vítejte u nás - ilustrace práce v MŠ 
Moje motto: Přej a bude ti přáno 

Třída:   e-mail
SLUNÍČKA Mgr. Jana Pomklová, Bc. Marta Devetterová slunicka@slunicko-ms.cz
KOŤÁTKA MgA. Věra Špičková kotatka@slunicko-ms.cz
HVĚZDIČKY Bc. Julie Števanková hvezdicky@slunicko-ms.cz
Asistent pedagoga Veronika Janíčková  
Školní asistent Eva Vojtíšková  


Provozní zaměstnanci: 
Asistentka školy, administrativa: Mgr. Michaela Slavíková, e-mail: m.slavikova@slunicko-ms.cz
Školnice: Eva Vojtíšková
Úklid: Marcela Čaderská
Vedoucí školní jídelny: Iveta Kolářová, hospodářka školy, e-mail: sj.strnadova@.centrum.cz
Hlavní kuchař: Jozef Skarupa
Kuchařka: Jana Muzikantová