Náš tým

Naše vize:
Společný růst

Naše hodnoty:
Laskavá důslednost, týmová spolupráce, proaktivní přístup, respektující komunikace

Naše pedagogické pravidlo:
"Vytvoříme dětem bohatou nabídku činností a důsledně dodržujeme pravidla, protože jasné limity chrání i brání."

Hana Schenková, ředitelka školy 
Logopedický asistent, vede Klíček pro jazýček ve třídě Hvězdiček 
Osvědčení: Informatorium školy mateřské, tříletý vzdělávací cyklus, Mentroring - vzdělávací cyklus, Respektování dítěte,  Mentoring v mateřské škole, Profesní portfolio - konzultant.  Lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Individualizace v MŠ, Evaluační systém v MŠ, Vítejte u nás - ilustrace práce v MŠ 
Moje motto: Přej a bude ti přáno 

Mgr. Jana Pomklová, učitelka ve třídě Sluníčka 
Vede doplňkový program Veselé pískání a Klíček ve Sluníčkách a v mateřské škole pěvecký kroužek ZVONEČEK, mentor a cvičná učitelka PgF MU 
Osvědčení: Logopedický asistent, Dívej se, naslouchej a říkej – videotréning interakcí, Mentoring v mateřské škole 
Moje motto: Čím více lásky rozdáváme, tím více lásky dostáváme... 

Gabriella Černochová, třída Koťátka
Moje motto: 

MgA. Věra Špičková, třída Koťátka
Vede doplňkový program v MŠ Čarování s hlínou – keramika 
Osvědčení: 
Moje motto: 


Julie Števanková, třída Hvězdičky


Mgr. Jana Šenkýřová, MD
Moje motto: „Nestačí jen podat ruku, je třeba darovat i kus srdce.“ 

Veronika Janíčková, asistent pedagoga, třída Sluníčka
Moje motto: 

Bc. Klára Baranová, MD
Moje motto: „Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“ 

Bc. Veronika Veselá, učitelka - MD
Osvědčení: Logopedický asistent, Klokanův kufr, metodika pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
Moje motto: Usmívej se na svět a svět se bude usmívat na tebe 

Školní asistent:  Eva Vojtíšková, Veronika Janíčková 

Provozní zaměstnanci: 
Školnice: Eva Vojtíšková
Úklid: Monika Matulová, Marcela Čaderská
Vedoucí školní jídelny: Iveta Kolářová, hospodářka školy
Hlavní kuchař: Jozef Skarupa
Kuchařka: Jana Muzikantová


Školní rok 2019/2020

Náš tým
Náš tým