O vzdělávání

Proč SLUNÍČKO

Naše škola nese název SLUNÍČKO, protože chce vytvářet pro děti, personál i okolí pocit tepla, útulnosti, radosti, pohody, bezpečí, lásky a náklonnosti. Těmito pomyslnými paprsky chceme umožnit dětem co nejlepší podmínky pro další růst a rozvoj, aby se děti do školky těšily, vyhledávaly společnost kamarádů a mohly se realizovat.

Koncepce

Chceme vytvořit dětem ve škole vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady a z naší mateřské školy budou odcházet otevřené životu, dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě čekají. Prostřednictvím různorodých aktivit, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušenosti, prožívání, hledání, experimentování a respektováním přirozených lidských potřeb pomáháme dítěti objevovat svět. Naše koncepce vychází z Osobnostně orientovaného modelu výchovy a vzdělávání.

Naše cíle V našem vzdělávacím programu klademe důraz

na rozvoj SEBEREALIZACE A TVOŘIVOST dítěte, na osvojení KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE dětí, na získání SAMOSTATNOSTI A ODPOVĚDNOST I dítěte a usilujeme, aby dítě, které odchází do ZŠ, zpravidla dokázalo, umělo, zvládlo tyto kompetence:

Umí uplatnit svou aktivitu a hodnotit svoje postoje. Je tvořivé, schopné v různých situacích hledat vlastní řešení a přístupy. Dokáže se vyjádřit, spolurozhodovat, souhlasit i oponovat. Respektuje dohodnutá pravidla, uplatňuje společenské návyky. Využívá právo volby a za své rozhodnutí nese odpovědnost.

Hvězdičky
Koťátka