Zpráva ČŠI

Inspekční zpráva ze dne 23. 3. 2018:

Celý text inspekční zprávy si můžete přečíst zde: IZ_MŠ Sluníčko Brno_březen 2018

Závěry z inspekční zprávy České školní inspekce 2011:

Pro vzdělávání dětí a jejich zdravý vývoj vytváří mimořádně podnětné, klidné a bezpečné prostředí. Vzdělávání probíhá podle ŠVP. Má jasně stanovené záměry i strategii jejich naplňování a jeho zpracování má vysokou úroveň. Vzdělávací výsledky dosahované dětmi měly výrazně nadstandardní úroveň. Podílí se na nich zejména důsledná individualizace vzdělávacích potřeb a možností dětí, promyšlená organizace, odborný přístup učitelek, vstřícné vzájemné vztahy, mimořádně efektivní řízení školy a výborná spolupráce s partnery. Škola je příkladem dobré praxe v předškolním vzdělávání. http://zpravy.csicr.cz/upload/2011061116.pdf

 

ČŠI představila model kvalitní školy 12.6.2015

Pro předškolní vzdělávání, základní školy, gymnázia, odborné vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání

Pokud MŠMT schválí model kvalitní školy a modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, bude se při hodnocení škol a školských zařízení postupovat podle těchto kritérií již od školního roku 2015/2016.

http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-predstavila-model-kvalitni-s

Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení. Modifikace pro předškolní vzdělávání naleznete ve výše uvedeném odkaze.