Informace o stravování

Informace o stravování a platbách v naší mateřské škole Vám ráda podá vedoucí školní jídelny a hospodářka školy, paní Iveta Kolářová a to v úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 13:30 hod. 
Příloha č.3 ŠR_Vnitřní řád školní jídelny 1.9.2022
Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny