Provoz školy

Provozní doba MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin, děti se v běžném dni schází do 8:00 hod. Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé, bez příznaků onemocnění. Rodiče předávají dítě učitelce osobně. Dítě si z MŠ může vyzvednout pouze zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba na základě písemného zmocnění.

  1. Den ve třídě
  2. Sluníčkové hraní
  3. Organizace školního roku
  4. Komunikace s rodiči
  5. Školní řád
  6. Třídní pravidla
Oznámení rodičům: