Poprvé do školky

Vážení rodiče, Vaše dítě bylo přijato k docházce do naší mateřské školy a my bychom Vám ji rádi představili. Mateřská škola SLUNÍČKO se nachází v městské části Brno – Líšeň. Provozní doba mateřské školy je od 6:30 hodin do 16:00 hodin. Jsme fakultní škola Masarykova Univerzity v Brně, tedy do mateřské školy chodí studentky Pedagogické fakulty na praxi. Jsme zapojeni v projektu Zdravá abeceda (www.zdravaabeceda.cz ) a ekologickém programu Mrkvička. Naše škola je součástí projektu „Rodiče vítání“ (www.rodicevitani.cz ), rodiče se mohou zúčastnit programu s dítětem v MŠ a jsou vždy vítáni.

Nástup do mateřské školy

Pro dítě i pro rodiče nastane velký zlom s nástupem do mateřské školy, proto si co nejvíce usnadněme období adaptace. Abychom předcházeli nepříjemným pocitům, lze se domluvit s paní učitelkou na docházce. Zpočátku je možno docházet do třídy na hodinu až dvě, dle možností dítěte – jak bude zvládat odloučení od rodičů. Postupně se bude prodlužovat čas pobytu v mateřské škole, dítě se má možnost postupně osamostatňovat. Je důležité, aby se maminka rozloučila a rychle odešla, žádné dlouhé loučení s dítětem. Bude potřeba se obrnit trpělivostí a důvěřovat učitelce. Pokroky dítěte můžete konzultovat s učitelkou a následně se domlouvat, zda dítě již zůstane do doby oběda či déle. První dva měsíce jsou adaptační, kdy si dítě zvyká na nový režim, kamarády, prostředí, vstřebává pravidla.

Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy

 • Každé dítě je jiné, každé si jinak zvyká na nové prostředí, na nová pravidla, organizaci dne. Těžké bývá odloučení od maminky či tatínka; někdy stejně těžké bývá odloučení rodičů od dítěte. Úzkost způsobuje, že dítě a zpravidla i rodiče neví, co bude následovat, chybí pocit jistoty a bezpečí - to je základní lidská potřeba.
 • Období adaptace je obtížné pro všechny děti. Vyrovnávají se s odloučením od rodičů, s denním režimem MŠ, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků, setkávají se s novou autoritou v podobě učitele a ocitají se v neznámém prostředí.
 • Pro nové děti a jejich rodiče, kteří nemají zkušenost s velkým kolektivem (ve třídě je zapsáno zpravidla 28 dětí ve věku tří - sedmi roků, z nich více jak polovina již třídu navštěvovala v loňském školním roce) nabízíme adaptační plán:
 • Adaptační plán je strukturován do několika fázíV prvních třech dnech přichází dítě do MŠ společně s rodiči a za hodinu s nimi opět odchází. Čtvrtý den proběhne krátké odloučení a samostatný pobyt dítěte ve třídě (30 minut). Rodič je  k dispozici pro případ, že by dítě bylo rozrušené a potřebovalo jeho přítomnost. Na základě reakcí dítěte se následně zvolí kratší (6 dní) či delší (2–3 týdny) trvání adaptačního procesu. Při závěrečné fázi pobývá dítě ve třídě již samostatně, rodiče jsou k dispozici pro výjimečné případy. Adaptace trvá zpravidla 3 týdny.

První den ve školce

 • Provoz školy je od 6:30 do 16:00 hod., děti se schází do 8:00 hod. Osmá hodina není náhodná, je to z našich zkušeností optimální čas, kdy dítě má možnost si spontánně pohrát dle svého zájmu a postupně si najít vazby s kamarády. Od 9:00 hod. začíná společný kroužek a následují další aktivity, které jsou již v nějaké míře řízené (svačina, příprava na pobyt venku apod.).
 • Od 6:30 do 7:30 hod. se děti schází ve třídě Sluníčka, od 7:30 hod. jsou již všechny třídy otevřeny a děti se schází ve svých třídách. Pro úspěšné adaptování dítěte je velmi vhodné, minimálně v 1. týdnu docházky dítěte do MŠ, přivádět svoje dítě až v 7:30 hod. do jeho vlastní třídy.
 • První den si rodiče zazvoní u vchodu na svoji třídu a budou vpuštěni do budovy. Paní učitelka jim předá "kód" pro elektronického vrátného a následující dny si již rodiče otevírají dveře pomocí "kódu" samostatně.
 • V šatně svojí třídy rodiče dítě převlečou a připraví dítě k předání paní učitelce, zapíší čas příchodu do "docházky".
 • Při předání dítěte učitelce probíhá ranní filtr (učitelka se zeptá na zdravotní stav dítěte, na případné obavy dítěte); rodiče 1. den předají "Prohlášení zákonných zástupců dítěte" -  o bezinfekčnosti; případně další dokumenty.
 • VŽDY DÍTĚTI PRAVDIVĚ ŘEKNĚTE, KDO SI HO ZE ŠKOLKY VYZVEDNE A KDY, ze začátku např. před svačinkou (9:00), po svačince (9:30), před obědem (12:00), po obědě (12:45) apod.
 • Paní učitelka se s dítětem ve třídě přivítá, prvně si dítě pečlivě umyje ruce, následně si označí svou značku kolíčkem (kolíčky se liší podle toho, zda jde dítě po obědě nebo po spaní), poté se učitelka s dítětem projde pro třídě, nabídne hračky pro hru dítěte či klidný koutek, odkud může dítě dění ve třídě pozorovat.
 • Už první den ve školce bude probíhat standardně, aby i nové děti od samého začátku věděly, jaký je průběh dne. Děti získají postupně pocit jistoty a bezpeční, uspokojování této dětské potřeby je pro adaptaci velmi důležité a usnadňuje ji. Dítě se seznamuje s prostředím třídy, hračkami,  dětmi i dospělými v MŠ, třídními pravidly a dohodami: postupy, jak se co dělá a kdy.

Jak dítě připravit do mateřské školy

 • Dítě školkou nestrašte a současně neslibujte, že vše bude báječné. Ve školce si děti hrají, kreslí, malují, zpívají, cvičí, povídají si, vypráví pohádky, hrají divadlo, modelují, vystřihují, tancují, svačí a obědvají, po obědě odpočívají, chodí na školní zahradu nebo na vycházky, dělají pokusy, předškoláci (pětileté) hrají na flétnu, chodí do sborečku Zvoneček, apod.
 • Oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně, dítě si je bude snadněji pamatovat a poznávat. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně ukládáte, případně co si má obléci na pobyt venku.
 • Prosíme rodiče, aby nedávali dětem do školky jejich vlastní hračky a současně dětem vysvětlili, že ve školce jsou hračky "školkové" a doma "domácí".
 • Snahou nás dospělých je, aby děti byly šťastné. To ovšem není možné zajistit v každý okamžik a pro každé dítě. Některé děti např. trpí odloučením od rodičů (z obavy co bude, přijde si pro mně maminka?, apod.).  Jsou děti, kterým je nepříjemný hluk ve třídě. Většina nových dětí očekává, že paní učitelka se bude věnovat jen jim - to bohužel není možné. Učitelka musí umět rozložit svoji pozornost mezi všechny přítomné děti tak, aby se všechny děti cítily přijímány a současně zajistit program, dodržování pravidel a bezpečnostní limity pro všechny děti.

Co má dítě mít

 • 2x malou fotografii ( 1x na narozeninový kalendář a 1x na označení vlastního portfolia prací)
 • Bačkory – ne pantofle!
 • Oblečení, které umožní volnost pohybu (hry na zahradě, vycházky do přírody)
 • Oblečení do třídy: hrací kalhoty, tričko
 • Oblečení do deště a chladného počasí (není špatné počasí, je jen špatné oblečení)
 • Pyžamo (v pondělí přinesete čisté, v pátek 1x za 14 dní Vám ho předáme na vyprání domů)
 • Ramínko na zavěšení svých věcí ve skříňce v šatně
Každé dítě má v šatně svoji skříňku, do které si ukládá věci, v nichž přišlo z domova:
 • Do horní otevřené poličky dítěti vždy ráno připravte to oblečení, které si má dítě obléci na pobyt venku. A to v pořadí tak, jak se postupně obléká. To znamená: úplně nahoře na hromádce je to, co si dítě má obléknou prvně. Podporujeme tak společně a vytváříme podmínky pro SAMOSTATNOST dítěte.
 • Do spodní uzavřené poličky připravte náhradní prádlo, ponožky, tričko – v sáčku.
 • Věci by měly být podepsané.
 • Všechno oblečení i jeho součásti by měly být takové, aby dítě snadno zvládlo sebeobsluhu (funkční zipy, vhodná velikost...).

Co má dítě umět před nástupem do mateřské školy

Dítěti ulehčíte zvykání na mateřskou školu, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelky dítěti pomůžou, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud stejně jako jeho kamarádi bude znát a umět:

 • znát své jméno a příjmení
 • obout a zout bačkory a boty (tkaničky zaváže paní učitelka)
 • poznat své oblečení
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • samo se najíst lžící, pít ze skleničky, ukusovat chleba
 • umýt si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, pustit a zastavit vodu
 • používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček; upozornit na svoji potřebu
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládnout chůzi po schodech
 • dorozumět se, umět říct, co potřebuje
 • vědět, že ubližování je nepřípustné
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

První dny ve školce

 • Do školky chodí děti pouze ZDRAVÉ! Bez příznaků onemocnění jako je rýma, kašel, průjem, teplota, zánět spojivek, opar ....
 • Máte-li jakékoli pochybnosti či požadavky týkající se života dítěte v MŠ, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku. Pokud Vám nebude moci odpovědět hned (primárně zodpovídá za průběh aktivit a bezpečnost dětí ve třídě), nabídne Vám termín ke konzultaci, případně navrhne další postup řešení po dohodě s Vámi.
 • Dítě můžeme předávat pouze zákonným zástupcům, dále osobám, které jste k tomu písemně zplnomocněli.
 • Třídní schůzka ve vaší třídě se uskuteční 1. týden v září. Sledujete, prosím, informace na našem webu: www.slunicko-ms.cz
 • Vzdělávání v mateřské škole probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, školní vzdělávací program má název Tvořivá školička. Vaší povinností je řídit se Školním řádem, blíže Vás budeme informovat na třídní schůzce.

Časté otázky a odpovědi

 • Musí dítě po obědě spát? Nemusí, po obědě se všechny děti převlečou do pyžámka, uloží se na lehátko. Následuje relaxační chvilka s pohádkou nebo písničkou. Potom všechny děti 1/2 hod. odpočívají. To je příležitost pro děti, které jsou unavené, aby mohly usnout. Po 1/2 hod. postupně děti vstávají a mají připravenou nabídku klidových činností tak, aby nerušily děti které spí či potřebují odpočinek.
 • Musí děti všechno sníst? Nemusí. Stravování je organizováno jako nabídka. Děti si mohou vybrat z nabízeného sortimentu a také velikost porce. V žádném případě děti do jídla nenutíme. Snažíme se děti motivovat, vysvětlovat co je zdravé, povzbuzovat, aby zkusily ochutnat ...
 • Moje dítě nemusí celý den nic pít. Dohlédnete na to? Ano, snažíme se. Děti mají pravidelně připravené pití ke svačinám a k obědu. Během celého dne je zajištěn pitný režim formou čaje a vody, které si děti mohou kdykoli nabídnout.
 • Je třeba omlouvat nepřítomnost dítěte? Pokud je Vaše dítě pětileté a plní povinné předškolní vzdělávání je třeba jeho nepřítomnost omlouvat do omluvného listu. U mladších dětí se omlouvá nepřítomnost delší než 14 dní.

TŘÍDY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Ve škole jsou tři věkově smíšené třídy – SLUNÍČKA, KOŤÁTKA a HVĚZDIČKY. Věkově smíšené třídy významně přispívají k adaptačnímu procesu, děti přicházejí již do fungujícího kolektivu, starší děti jim poskytují přirozenou pomoc a vzory chování. Každá ze tříd má svůj osobitý charakter vybavení. Třídy a společné prostory školy jsou uspořádány do tvořivých dílniček se společnými základními organizačními pravidly. Mezi tyto dílničky patří Ateliér, Kostičkárna, Hračkárna, Sport, Knihovna, Čtenářský koutek, Dílna, Pokusy a objevy, Pokojíček (Chaloupka), Obchůdek nebo Zpívánky.
 • Třídy si připravují vlastní třídní vzdělávací program (TVP) podle pravidel ve školním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání (ŠVP PV). Obsah TVP rozpracováváme do tématických částí a konkretizujeme vzdělávací nabídku v souladu se zájmy a potřebami dětí. Naši nabídku pravidelně zveřejňujeme v šatně dětí rodičům k nahlédnutí a také na webových stránkách MŠ. Po ukončení bloku ukládáme do přihrádky v šatně, kde jsou informace pro rodiče.
 • Třídní pravidla soužití jsou závazná pro děti i dospělé ve třídě, děti se je učí postupně.
 • Na třídách jsou realizovány doplňkové programy dle týdenního rozvrhu:
  • „Klíček pro jazýček“ – logopedická prevence
  • „Veselé pískání“ – hra na zobcovou flétnu
  • „Zvoneček“ – pěvecký kroužek
  • „Čarování s hlínou“ – tvoření z keramiky
  • „Narozeninový den“

Sluníčkové hraní - náplň dne a obsah činností

 • Organizace dne
Informace ohledně organizace dne naleznete na hlavní nástěnce v šatně.
 • 6:30 – 7:30 → děti se scházejí ve třídě SLUNÍČKA, hrají si s hračkami dle vlastní volby, popř. jim s výběrem pomůže paní učitelka
 • 7:30 → děti odcházejí se svou paní učitelkou na svou třídu (KOŤÁTKA, HVĚZDIČKY)
 • 7:30 – 8:00 → scházení dětí na vlastních třídách, děti si ve svých třídách hrají, pracují a učí se. Děti si volí samostatné nebo společné činnosti z nabídky aktivit, které souvisí s aktuálním třídním vzdělávacím plánem
 • 8:00 – 09:00 → děti si volí samostatné nebo společné činnosti z nabídky aktivit, které souvisí s aktuálním třídním vzdělávacím plánem. Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky k řešení úkolu. K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i uklidí. Učitelka má roli dirigenta: pozoruje, připravuje diferencované vzdělávací prostředí, udává tón, podporuje vše dobré, proaktivním chováním je pro děti zrcadlem, laskavým průvodcem, oporou. Dává dětem okamžitou, popisnou, pozitivní zpětnou vazbu na jejich chování a učení. Každá učitelka osobně zodpovídá za připravené, bezpečné a vzdělávací prostředí.
 • od 9:00 → ranní kroužek, vítáme den třídním rituálem, komunitní kruh – společné sdílení, plánování, diskuse, reflexe
 • 9:15 → svačina
 • 9:30 – 10:00 → doplňkové programy dle individuálního třídního rozvrhu, tvořivá činnost, příprava na pobyt venku
 • Od 10:00 – 12:00 → pobyt venku, pobyt na školní zahradě nebo vycházka
 • Od 12:15 → oběd
 • 12:45 – 13:00 → vyzvedávání dětí, které jdou po obědě; příprava na odpolední odpočinek (hygiena, chystání na lehátka)
 • 13:00 – 14:30 → odpolední odpočinek pro děti, individuální a skupinová práce s dětmi vedená přímo či nepřímo učitelkou
 • 14:45 → odpolední svačina
 • 15:00 – 16:00 → zájmové činnosti dětí, rozcházení dětí

Harmonogram školního roku

 • Během školního roku jsou v mateřské škole pořádány různé sportovní, kulturní a vzdělávací akce. Mezi tyto akce patří: vánoční rozjímání, tvořivá dílna pro děti a rodiče, karneval, jarní putování, olympiáda, dětský den, besídka pro rodiče a rozloučení s předškoláky. V mateřské škole bývá program pro děti s divadelním představením nebo kouzelníkem. Organizujeme výlety i mimo budovu školy například ekologické výlety, návštěvy divadla RADOST, planetária v Brně, návštěvy základních škol v Líšni, knihovny v Líšni a jiné. O každé akci pořádané v MŠ i mimo ni budete informováni dostatečně předem.

Seznámení se se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (ŠVP)

 • Koncepce školy „Chceme vytvořit dětem ve škole vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady tak, aby z naší mateřské školy odcházely otevřené životu, dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě přirozeně čekají.  Školní vzdělávací program „TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA“ je přístupný ke zhlédnutí na webových stránkách mateřské školy nebo v šatnách dětí. V programu klademe důraz na rozvoj seberealizace a tvořivosti dítěte; osvojení si komunikace a spolupráci dětí; získání samostatnosti a odpovědnosti dítěte.
 • Bezpečné vzdělávací prostředí budujeme jasně strukturovaným prostředím (tvořivé dílničky a dohody pro jejich využívání), nulovou tolerancí k chování, které ohrožuje druhé a jasnými třídními pravidly soužití. To vše nám umožňuje rozvíjet individuální potenciál každého dítěte a podporuje komunikaci, spolupráci, samostatnost a tvořivost. Důsledně využíváme metodu oceňování každého pokroku dítěte a poskytujeme ZPĚTNOU VAZBU. Vedeme děti k sebehodnocení. Vytváříme pro děti jasné hranice a při jejich dodržování jsme laskavě neústupné. Snažíme se poskytnout dětem zrcadlo pro řešení problémů.

Seznámení se se Školním řádem (ŠŘ)

 • Školní řád upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných s přihlédnutím k místním podmínkám. Je závazný pro děti, jejich zákonné zástupce, zaměstnance školy a všechny další účastníky předškolního vzdělávání v MŠ a na dalších akcích pořádaných školou.
Práva a povinnosti dítěte – několik málo vypsaných ze ŠŘ
 • Právo na respekt vůči vlastnímu tělu, majetku a dílu
 • Dítě má právo využívat celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvních pravidel
 • Dítě má právo, abychom respektovali jeho city, účastnit se i neúčastnit se nabízených aktivit
 • Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiným, hledat společná řešení
 • Dítě má právo, aby se s ním jednalo spravedlivě jako s ostatními a zároveň jako s individualitou, s originální bytostí
 • Napít se během dne dle své potřeby; určovat si velikost porce jídla
 • Zvolit si hru nebo činnost z dané nabídky dle svého přání; aby jim dospělý pomohl, když potřebují
K povinnostem dítěte patří chovat se dle třídních pravidel soužití a dohod, která se stanoví na počátku roku. S laskavou důsledností učíme děti respektovat pravidla, porozumět přirozeným následkům, dodržování instrukcí, sebeovládání, hodnocení pocitů a navazování kontaktů.
 • Třídní pravidla soužití:
  • Nasloucháme si
  • Šetříme hlas
  • Jsme kamarádi a pomáháme si
  • Uklidím hračku, uklidím značku
  • Ve třídě chodíme krokem
 • Třídní dohody – na každé třídě existují třídní dohody, dle kterých se řídí všechny třídy mateřské školy. Mezi tyto dohody patří „kolíčková“ dohoda, společný ranní kroužek, dodržování společenských a hygienických pravidel. Při řešení problémů se snažíme dodržovat pravidlo tří kroků: „Pravidlo 3“ – problém zkouším řešit sám → 1. přemýšlím sám; 2. poradím se s kamarádem, až když nevím; 3. požádám o pomoc dospělého.
Práva a povinností zákonných zástupců – několik málo vypsaných ze ŠŘ
 • Být informování o záměrech a koncepci MŠ
 • Účastnit se akcí, pořádaných MŠ; podílet se na dění v MŠ, účastnit se a vstupovat do her svých dětí
 • Být informováni o záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte v MŠ
 • Promluvit kdykoli s učitelkou přímo (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit schůzku
 • Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte
  • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
  • Dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat stanovenou denní délku provozu mateřské školy
 • Seznamovat se s nástěnkami a webem školy
 • Konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy a postup, jak jej podporovat
 • Být neprodleně informován v případě onemocnění nebo poranění dítěte
Organizační hygienické a bezpečností pravidla:
 • Každé dítě má svůj ručník na místě s vlastní značkou. Jednou za 14 dní si děti odnáší pyžámka domů na vyprání. Děti nenosí do školky žádné vlastní hračky, řetízky, prstýnky apod. Mateřská škola má bezpečnostní kód pro vstup do budovy školy (elektronický vrátný). Bezpečnostní kód se dozvíte první den docházky Vašeho dítěte do mateřské školy.
 • Důležité je předávat dítě učitelce vždy zdravé – bez příznaků nemoci. Zamezíme tak společně šíření infekcí. V případě infekčního onemocnění je povinnost zákonného zástupce oznámit informaci mateřské škole. Oznamovat škole veškeré změny v evidenčních údajích, kontaktů na zákonné zástupce. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy a při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno.
 • Denně zaznamenávat do „DOCHÁZKY“ v šatně čas příchodu a odchodu dítěte. Vzhledem k bezpečnosti jsou zákonní zástupci povinni předávat dítě přímo učitelce, dítě nesmí být ponecháno v žádném prostoru školy samotně bez dozoru.
 • Své dítě oblékat vždy přiměřeně podle počasí a situaci.  „Rodiče nesou odpovědnost za oblečení a obutí svých dětí, za správné uložení obsahu skříněk v šatnách a jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ a i venku vhodným oblečením“. Do třídy a na pobyt venku je nutno mít jiné oblečení. Pravidla pro ukládání oblečení dětí v šatnách:
  • Horní otevřená skříňka – určena pro oblečení na pobyt venku, uložené v tom pořadí, jak se bude dítě oblékat
  • Uzavřená skříňka – slouží pro oblečení na cestu domů
  • Prostor dolní police – je určen pro náhradní oblečení
  • Výsuvný botník – police na papuče
  • Kovový rošt – pouze na boty, na rošty se nesmí šlapat
Plnění povinnosti předškolní vzdělávání
 • Dítě, které plní povinnost předškolního vzdělávaní formou pravidelné denní docházky, dochází do MŠ v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin. V případě nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen doložit MŠ do 3 dnů od počátku absence důvod nepřítomnosti dítěte. Docházka dětí plnících povinné vzdělávání je evidována ve třídách, do kterých jsou děti zapsány (omluvný list).
Předávání dětí
 • Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jej učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte: ZMOCNĚNÍ pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám.
 • Pravidlo „prahu“ → Práh do třídy je pomyslným „bodem zlomu“ a přechodu z prostoru „doma“ do světa „školky“. Každý svět má svoje pravidla a hranice, ty se učí dítě pochopit. Tím získává pocit jistoty a bezpečí (učitelky nevstupují do šatny, nenarušují komunikaci rodiče a dítěte a totéž nebudou dělat rodiče v prostoru třídy).
Stravování dětí → zajišťuje školní jídelna, která je součástí školy. Jídelníček je pestrý a sestavován podle norem pro předškolní děti. Učitelky laskavě a důsledně vedou děti ke stravovacím návykům, odpovídají za úroveň stolování ve třídě. Dodržujeme rituál stolování. Děti si samostatně: nalévají nápoje; připravují svačinky, které jsou nachystané na servírovacím stole; po jídle uklidí svoje místo – odnesou špinavé nádobí; připravují si talíře a příbory k obědu. Odhlašování a přihlašování dětí ke stravování je možné den předem do 13:00 hodin formou SMS, telefonátem do školní jídelny nebo zapsáním do sešitu v šatně dětí. Spolupráce s rodiči → pomáhat nám k vedení dětí k samostatnosti v sebeobsluze – napomáhá k vytvoření systému. Využijte klidné atmosféry během víkendu, a nechte své děti oblékat, obouvat a veďte je k samostatnosti. Buďte trpěliví, důslední a v klidu nacvičujte, co je potřeba.
 • Uložení věcí ve skříňkách v šatně (upozornit dítě, co kam patří)
 • Nestoupat na kovový rošt
 • Návyk mít čistý nos – nacvičovat smrkání
 • Používání toaletního papíru
 • Ukládání věcí na jedno místo – skříňka, přihrádka, židlička,….
 • Obrácení oblečení na líc – učit správnému svlékání
 • Předškoláci – postupně zavazovat tkaničky
 • V chladnějším počasí dávat dětem teplejší oblečení

Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 16:30 hod., bez dětí. Na schůzkách budou rodiče seznámeni s informacemi o mateřské škole, školním vzdělávacím programem, školním řádem, zajištěním provozu, třídními rituály. Zodpovíme Vaše dotazy. 

Vaše aktuální otázky Vám rádi osobně zodpovíme prostřednictví e-mailu školy: ms.strnadova@skolyjm.cz