Den ve třídě

Od 6:30 Scházení dětí ve třídě Sluníček do 7:30, ranní hry a činnosti

Od 7:30 Děti ve svých třídách si hrají, pracují a učí se

Volí si samostatné nebo společné činnosti z nabídky aktivit, které souvisí s aktuálním třídním vzdělávacím plánem: • Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně. • Činnost je založena na spolupráci dětí. • Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu. • K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i uklidí. Učitelka má roli dirigenta: pozoruje, připravuje diferencované vzdělávací prostředí, udává tón, podporuje vše dobré, proaktivním chováním je pro děti zrcadlem, laskavým průvodcem, oporou. Dává dětem okamžitou, popisnou, pozitivní zpětnou vazbu na jejich chování a učení. Dítě potřebuje vědět, které postupy a které chování má opakovat. Každá učitelka osobně zodpovídá za připravené, bezpečné a vzdělávací prostředí.

Od 8:45 Pohybová a logopedická rozcvička, ranní kroužek

• Vítáme den – třídní rituál • Komunitní kruh – společné sdílení • Plánování, diskuse – řešení problémů, hodnocení, reflexe

Od 9:15 Svačinka

Od 9:30 Tvořivé doplňkové činnosti v týdenním cyklu:

• Pěvecký kroužek Zvoneček
• Čarování s hlínou – keramika
• Flétnička – veselé pískání a zdravé dýchání
• Klíček pro jazýček – logopedická prevence
• Narozeninový den – osobnostně sociální výchova

Od 10:00 Pobyt venku

Od 12:15 Oběd

Od 13:00 Odpolední odpočinek dle potřeb dětí Od 13:30 Individuální a skupinová práce s dětmi vedená přímo či nepřímo učitelkou

Od 14:45 Svačina

Od 15:00 – 16:00  Zájmové činnosti, rozcházení dětí