Doporučujeme

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy - odkaz ZDE
Více inspirace k plynulému přechodu ze vzdělávání předškolního na vzdělávání základní lze nalézt https://www.npi.cz/predskolni-a-prvostupnove-vzdelavani-plynuly-prechod-pv-zv

„Když se potkají dva lidé, oba mají jablíčko a to jablíčko si vymění, každému zůstane jedno jablíčko. Když se potkají dva lidé, oba mají myšlenku a tu myšlenku si vymění, každému zůstanou dvě myšlenky.“ G. B. Shaw

Naše škola spolupracuje v oblasti logopedie s Mgr. Lauermannovou: 

Velkopavlovická 4310/25 v  Brně Vinohradech

Logopedie Brno

Mgr. Zdeňka Lauermannová mobil: 605 418 870
Mgr. Lucie Bečvářová mobil: 777 872 595 Více zde: https://www.logopedie-brno.com/

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Program na podporu rozvoje školní zralosti KULIFERDA:

rozvíjí dovednosti budoucích školáků, pomáhá objevovat svět, baví nejen děti,  hravou formou připravuje na školu, sleduje individuální pokroky dítěte, obsahuje konkretizované očekávané výstupy RVP PV 
http://kuliferda.raabe.cz/ 
http://kuliferda.raabe.cz/o-kuliferdovi/kuliferdovo-desatero/ 
http://kuliferda.raabe.cz/o-kuliferdovi/9-dovednosti-skolaka/

Naše tipy

Respektovat a být respektován, autoři Jana Nováčková, Pavel Kopřiva

http://www.databazeknih.cz/knihy/respektovat-a-byt-respektovan-56109

Najděte si svého marťana, autor: Marek Herman

http://www.databazeknih.cz/knihy/najdete-si-sveho-martana-107623 
http://www.predskolaci.cz/ 
http://www.pyramidacek.cz/cs/ms-vyziva-deti-v-predskolnim-veku.html Je pro dítě přechod z mateřské školky do první třídy snadný? Většinou ne. Můžeme mu jej ulehčit? Inspiraci můžete najít na odkazu zde:  http://jdemedoskoly.cz/

„Tři bratři v triku“

To je videozáznam  unikátního setkání se třemi vynikajícími lektory: Marek Herman, Jiří Halda a Honza Svoboda patří dnes už takřka k lektorským legendám předškolní pedagogiky,  kteří se zaměřují na pedagogiku dětí do šesti let, mají zkušenosti z praxe a také v praxi pomáhají řešit nejrůznější problémy a obtíže, mají společné to, že se pedagogice věnují se sympatickým zaujetím a touhou přijít věcem na kloub. http://slideslive.com/38895339/tri-bratri-v-triku-aneb-jak-to-vypada-kdyz-mame-na-vsechno-dost-casu

Psycholožka Jana Nováčková: Škola vyvolává v dětech stres a ohrožení, podceňují je, známkování je jako cukr a bič

O odměnách a trestech ve výchovně. Chválení dětí může být kontraproduktivní, důležitá je prý zpětná vazba. Odměna je podle ní jako úplatek.

http://video.aktualne.cz/dvtv/novackova-skola-vyvolava-v-detech-stres-a-ohrozeni-podcenuji/r~c2dca7f69f4f11e58f750025900fea04/