Naše školka

Mateřská škola je účelově postavená jednopatrová budova. Ve škole jsou tři věkově smíšené třídy stejné velikosti. V přízemí je umístěna třída Sluníček, v 1. patře třída Hvězdiček a Koťátek. Každá třída má vlastní osobitý charakter vybavení a barevného ladění, společné celé škole je uspořádání prostředí do tvořivých dílniček a barevná koncepčnost školy jako celku. U budovy je zahradní učebna. Součástí školy je školní zahrada s brouzdalištěm a s vodní fontánou. Projekt pohádková zahrada je tvořen několika námětovými, výtvarně pojatými hřišti a pískovišti. Pohybové aktivity podporuje dopravní hřiště, víceúčelové hřiště pro sport s umělým povrchem, ekologické aktivity umožňuje celý charakter zeleně v zahradě.

Prezentace školního vzdělávacího programu v kostce