Aktualita

TIB To jsem já a to jsme my

Ve všech třídách budeme od začátku měsíce září spolu s dětmi vytvářet vzájemně vstřícnou, bezpečnou a pozitivní atmosféru, která usnadní novým dětem adaptaci na jim doposud neznámé prostředí. Budeme podporovat děti, které již mateřskou školu navštěvovaly v jejich nové roli starších dětí a předškoláků a připravovat jim natolik bohatou vzdělávací nabídku, jež bude nejvíce rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Pro vytvoření, co nejbezpečnějšího prostředí jsou nezbytná pravidla, dohody a rituály, která si s dětmi budeme společně během prvních dnů vytvářet a postupně se je učit dodržovat. Děti budou vedeny k tomu, aby věděly, že věci mají své místo, k samostatnosti a v neposlední řadě také k respektování ostatních, to vše bude podpořené laskavou důsledností.