Aktualita

TIB – Co umí moje tělo?

Ve třídě Hvězdičky jsme 26. 2. programem "Zdravé zoubky" otevřeli téma "Co umí moje tělo?". Během programu jsme se dozvěděli, jak si správně čistit svoje zoubky, co našim zoubkům prospívá, co jim škodí a také jsme si na speciální pomůcce vyzkoušeli zoubek vyvrtat či vytrhnout. Během následujících týdnů se budeme zajímat o to, jaké máme části těla, které vidíme zvenku i jaké máme vnitřní orgány a k čemu nám slouží. Naučíme se tančit na nové písničky jako je "Hlava, ramena, kolena, ..." či "Ouky kouky", které nám budou pomáhat získané zkušenosti upevňovat. Budeme se snažit vštěpovat si všechny hygienické návyky, podporovat příjem vitamínů a tak dbát o naše zdraví.

Budeme diskutovat o následujících otázkách:

  • Co tě napadne, když se řekne LIDSKÉ TĚLO?
  • Jaké jsou části našeho těla?
  • Co všechno umí naše tělo?
  • Co naše tělo potřebuje? Jak se o něj starat?
  • Jaké jsou naše smysly? Čím cítíme, vidíme, chutnáme atd.?
  • Jak se chováme venku, abychom uchránili naše tělo před úrazy?
  • Co máme pod kůží? Znáte nějaké vnitřní orgány? Jak fungují? K čemu je potřebujeme?
  • K čemu potřebujeme zoubky? Jak o ně pečujeme?
  • Je pro naše tělo důležitý pohyb? Proč?
  • Jak zajistíme, aby naše tělo zůstalo zdravé?