Aktualita

TIB Hýbeme se rádi

Od 1. listopadu se v naší třídě budeme věnovat tématu Hýbeme se rádi. Děti se budou rozvíjet ve fyzické zdatnosti, např. v běhání, skákání, udržování rovnováhy a házení i chytání míče. Dozví se, proč je pohyb důležitý a vyzkouší si různé druhy pohybu ve třídě i venku, naučí se nové pohybové hry. Budeme rozvíjet prostorovou orientaci, schopnost přijímat a uzavírat kompromisy. Děti se naučí cvičit podle piktogramů i podle vzoru, vyzkouší si pozdrav Slunci a hru na tělo.
Děti se budou zamýšlet a diskutovat nad otázkami:
Proč se můžeme hýbat? Čím vším můžeme hýbat?
Jaký pohyb mě baví?
Jaké sporty známe? Jaké sporty máme nejradši? Na co si musíme při sportu dávat pozor?
Co našemu tělu prospívá a co mu škodí?