Aktualita

Zahájení školního roku 2020/2021 – úvodní informace

Informace k zahájení školního roku 1.9.2020

 • Provoz školy je od 6:30 do 16:00 hod., po ukončení provozu je nutné opustit budovu školy. Žádáme rodiče, aby se v MŠ zdržovali pouze nezbytně dlouhou dobu.
 • Dětí se schází do 7:30 hod. ve třídě Sluníčka.
 • Prosíme rodiče nových dětí o předání dokumentů, o kterých jste byli informováni e-mailem 11.6.2020.
 • O zařazení nových dětí do tříd, organizaci stravování a platbách v MŠ byli noví rodiče informování e-maile 4.8.2020.
 • 1.9. je nutné si do třídy zazvonit "domácím vrátným", videotelefon. Od paní učitelky dostanete kód, kterým si následující dny budete otevírat samostatně. Prosíme, aby jste nepouštěli cizí osoby do budovy školy.
  • OPATŘENÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19:
 • Při vstupu do budovy použijte desinfekci na ruce, které jsou u vchodů připraveny.
 • Snažte se o bezpečné rozestupy, nevstupujete do tříd.
 • Paní učitelky provádí u dětí ranní filtr, krátce vizuálně a rozhovorem zjišťuje aktuální zdravotní stav dítěte.
 • Děti si po příchodu do třídy za dohledu asistentky nebo učitelky myjí ruce.
 • V případě, že se ve Vaší domácnosti objeví infekční onemocnění, prosíme, ihned informujte školu. Telefon MŠ: 739 064 216.
 • Mateřská škola zajišťuje denní desinfekci prostor dle sanitačních řádů školy a ŠJ, časté pravidelné větrání.
 • V tomto školním roce děti nebudou používat zubní kartáčky z epidemiologických důvodů.
 • V organizaci stravování bude částečně omezena sebeobsluha dětí tak,  aby jsme předcházeli všem nemocem.
 • První jídlo, které děti dostanou, je dopolední přesnídávka v 9:15 hod. Ovocné a zeleninové mísy, kdy si děti sami ovoce a zeleninu vybíraly, je epidemiologické riziko
 • Pitný režim pro děti bude zachován po celý den.
 • Připomínáme, že do MŠ budou přijímány děti pouze zdravé, bez znaků respiračních onemocnění.
 • Většina aktiv pro děti bude organizována na školní zahradě tak, aby děti byly co nejvíce na vzduchu. Prosíme, přizpůsobte tomu obleční dětí.
Přejeme Vám a dětem klidný začátek školního roku. Hana Schenková, ředitelka školy