Aktualita

Inspiromat pro rodiče – speciál

Milí rodiče,

sdílíme s Vámi několik inspirativních materiálů a možností, jak si s dětmi zpříjemnit pobyt v domácí karanténě.

Níže přikládáme odkazy, které můžete s dětmi v domácím prostředí využít.

Zdroje a materiály

Publikace

 

Zde je dopis pro rodiče od Mgr. Hany Splavcové z Národního Pedagogického Institutu České Republiky,

více se dočtete zde v Bulletinnu - https://www.nidv.cz/bulletiny

"Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).  Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:
  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblé- kání, hygiena…);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnost- mi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potře- bují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.
Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem." Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR