Aktualita

TIB Jak se staví dům? - Hvězdičky

Ve třídě Hvězdičky jsme se od 2. 11. věnovali tématu “Jak se staví dům?” Děti se během něj mohly na chvíli stát staviteli, zedníky, projektanty či architekty a přirozeně se tak seznamovat s materiály a stroji, které jsou potřeba ke stavbě různých objektů. Mohly si vyrobit svůj dům z krabice nebo z různých druhů stavebnic, postavit si most, cestu od domu k domu s překážkami, nebo vyhledávat na mapách naši mateřskou školu. V rámci tématu jsme u dětí rozvíjeli prostorovou orientaci, představivost, hrubou a jemnou motoriku či schopnost koncentrace pozornosti. Celé téma bylo propojené s projektem „Malý architekt“, který se v naší třídě uskutečnil 6. 11. 2020.

S dětmi jsme hledali odpovědi na následující otázky:

  • Co všechno tě napadne, když se řekne stavitel nebo stavba?
  • Co všechno dělá stavitel, architekt, zedník? Co lze všechno postavit? Co je to projekt? Půdorys?
  • Domy nejsou jen k bydlení, víš, k čemu mohou sloužit různé druhy budov?  
  • Jaký materiál potřebuješ, abys mohl postavit dům nebo most?
  • Jaké stroje jsou ke stavbě potřeba?
  • Byl jsi někdy na stavbě? Viděl jsi někdy na procházce nějaký stavební stroj?
  • Jaká je adresa tvého bydliště?
  • Znáš nějakou pohádku, ve které se něco staví? (Pohádka o třech prasátkách)
  • Z čeho je třeba postavit dům, aby nám ho vlk a ni vítr neodfoukli?
  • Užil sis projekt Stavitel? Jaký byl tvůj největší zážitek?