Aktualita

TIB Jak to bylo na tři krále?

Od 3. ledna se budeme ve třídách věnovat tématu Jak to bylo na tři krále? Děti se dozví, kdo byli tři králové a proč se vydali do Betléma, jaké dary s sebou nesli. Seznámíme se s tradicí koledování a tříkrálové sbírky. Budeme si vyprávět, jak jsme prožili Vánoce, co nám nadělil Ježíšek i jak jsme oslavili příchod nového roku. Děti se naučí básničky o třech králích, zazpívají píseň My tři králové s doprovodem hudebních nástrojů a zdramatizujeme cestu třech králů k Ježíškovi. Přečteme si pohádku Jak to bylo na tři krále? z knihy Chaloupka na vršku a poté odpovídat na otázky z příběhu. Děti budou i diskutovat nad otázkami: Co by se podle vás hodilo jako dar pro krále? Co byste přinesli vy, kdybyste se měli jít poklonit nějakému králi? V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka. Přispívá vaše rodina do této sbírky? Víte, k čemu jsou příspěvky určeny?