Aktualita

Prázdniny 2021

Informace k prázdninovému provozu

  • Naše mateřská škola bude v provozu ve čtvrtek 1. a v pátek 2. v měsíci červenci 2021, a dále od 2. do 20. srpna 2021. 
  • Po dohodě se zřizovatelem zajistíme v odůvodněných případech provoz pro naše děti v zapůjčené třídě v Mateřské škole Synkova v červenci, pokud by se naplnila minimální kapacita. Proto vás žádáme, abyste prioritně využívali docházku dětí v naší škole na dobu nezbytně nutnou v měsíci srpnu.

Prosíme vás o vyplnění docházky v dotazníku do 31. 3. 2021. Odkaz na dotazník https://www.survio.com/survey/d/A3V4V0K6J1T8V6R2Y

  • V případě překročení volné kapacity prázdninového provozu rozhoduje ředitel o umístění dítěte, a to podle věku sestupně od nejstarších dětí.

Kritéria přijetí dítěte k prázdninovému provozu:

  • Dítě pracujícího samoživitele.
  • Dítě pracujících rodičů.

Platba:

  • Přihlášené děti: obdržíte informaci k platbě školného a stravného, které je nutné uhradit do 11. 6. 2021 na účet školy.
  • Ostatní děti: pozastavte si na měsíc červenec a srpen trvalé příkazy. 
V Brně dne 11. 3. 2021
Hana Schenková, ředitelka školy