Aktualita

Informace k provozu školy od 15.10.2020

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS Brno od zítřejšího dne, tj. 15. 10. 2020, bude celá třída SLUNÍČKA v KARANTÉNĚ, děti již nevoďte, odhlášeny ze stravy budou automaticky.

Další informace Vám budou zaslány osobními emaily během dnešního dne, čekáme na písemné stanovisko KHS.

Dále čekáme na výsledky testů dalšího zaměstnance, pozitivní test by znamenal uzavření celé školy !!!

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné pro Vás zveřejníme dnes na webu školy: https://www.slunicko-ms.cz/ v záložce „aktuality“.

„Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.“

  1. 10. 2020, Hana Schenková