Aktualita

TIB - Jak chráníme naši planetu?

Od 19. 4. 2022 se budeme ve třídě Hvězdiček, Sluníček a Koťátek věnovat tématu "Jak chráníme naši planetu?" související s nadcházejícím Dnem Země. Budeme si povídat o důležitosti třídění odpadu, zalévání dešťovou vodou, sbírání odpadků v přírodě nebo vysazování stromů. Děti si vyzkouší uklidit naši školní zahradu od zbytků listí, jehličí a drobného nepořádku a na třídní záhonek vysejí semínka zeleniny. Zjistí, kde se v nejbližším okolí nachází barevné kontejnery na tříděný odpad a jak nejlépe neprodukovat skoro žádný odpad. Naučí se novou písničku „Chválím tě, země má“ a básničku „Třídíme odpad“. Popovídáme si o tom, co se může vyrábět z recyklovaných materiálů, připomeneme si, že v pátek se slaví Den Země a na zahradě si užijeme aktivity k tématu.

Budeme diskutovat nad následujícími otázkami:

  • Co se ti vybaví, když se řekne OCHRANA NAŠÍ PLANETY?
  • Víš, že je důležité třídit odpad? Proč?
  • Co by se mohlo stát, kdybychom netřídili?
  • Znáš barvy popelnic na tříděný odpad?
  • Víš, co znamená bioodpad a elektroodpad?
  • Víš, jak chránit naši planetu? Jak jí pomoci?
  • Víš, že existuje akce ukliďme Česko? Co se v tento den děje?
  • V dubnu se slaví Den Země, co bys naší Zemi popřál k svátku?