Aktualita

TIB Kdo nám pomáhá?

Ve třídě Hvězdiček se v následujících dvou týdnech zaměříme na integrovaný záchranný systém. Naším záměrem je získat povědomí o záchranných složkách, které pomáhají při mimořádných událostech (požáry, úrazy, trestné činy aj.). Budeme u dětí rozvíjet přiměřené znalosti a postoje k ochraně zdraví a osobního bezpečí.
O těchto záchranných složkách si doma můžete povídat i vy, podle toho, jaké máte zkušenosti.
Děkujeme
Vaše paní učitelky z Hvězdiček