Aktualita

TIB S kým chodí Mikuláš? - Hvězdičky

Od 30. 11. 2020 jsme si ve třídě Hvězdičky povídali o tradičních svátcích začínajícího adventu jako je sv. Mikuláš a jeho nadílka či sv. Barbora, na jejíž svátek se má utrhnout větvička z třešně a čekat, zdali do Vánoc vykvete. Téma bylo propojené s divadlem Tetiny, které nám předvedly svoji zimní pohádku a tradiční návštěvou Mikuláše a čerta, kteří nás obdarovali sladkými dobrotami. S dětmi jsme se naučili novou písničku Mik, Mik, Mikuláš či básničku Andělíček nebo To je zima, to to zebe. Také jsme postupně začali rozbalovat náš adventní kalendář, ve kterém na děti každý den čeká překvapení ve formě nejrůznějších bludišť, dokreslování, omalovánek či spojovaček.

Diskutovali jsme o následujících otázkách:

  • Co nás napadá, když se řekne „MIKULÁŠ“? Proč k nám chodí?
  • S jakými dalšími postavami se obvykle objevuje? Jak vypadají, co je pro ně typické? Kde bydlí?
  • Jaké charakteristické vlastnosti má Mikuláš, jaké čert a jaké anděl? Máš podobné vlastnosti?
  • Kdo byl sv. Mikuláš v dávných dobách?
  • Znáte nějakou písničku nebo básničku, kterou bychom mohli Mikulášovi říct?
  • Víte, jaké další svátky se kromě Mikuláše na začátku prosince slaví?
  • Ke komu dorazil Mikuláš domů? Jak jste se cítili při mikulášské nadílce a jak po ní?