Aktualita

Logopedická depistáž

Logopedická depistáž 
v naší škole se uskuteční v pondělí  26. 9. 2022 od 8:00 hod. pro vybrané, potřebné děti a se souhlasem rodičů.

Co je logopedická depistáž?
Orientační vyšetření vývoje řeči, které se provádí většinou v mateřských pro vybranou skupinu dětí.

Jaký je cíl depistáže?
Včasné zahájení odborné logopedické péče a tím snížení následků narušené komunikační schopnosti při dalším rozvoji a vzdělávání. Závěrem bývá shrnutí: vývojově v normě, doporučena logopedická prevence nebo návštěva logopeda, případně SPC.

Jaké jsou podmínky depistáže?
Žádost školy na odborném pracovišti, nabídka rodičům ohrožených dětí a jejich souhlas s vyšetřením. A samozřejmě zajištění prostoru a organizace v den vyšetření ve škole.