Aktualita

JARNÍ PRÁZDNINY

Jarní prázdniny od 13.-17.3. 2023 prožily děti ze všech tříd ve Sluníčkách. Děti navázaly na téma Jak se cítíme? Seznámily se s příběhem O smutné vrbě a každý se jí snažil poradit a pomoct. Provázela nás písnička Když máš radost a víš o tom, zatleskej… V dílničce Ateliér děti vyjádřily barvami radost i smutek, štěstí i vztek při poslechu hudby Vivaldiho Čtvero ročních období.  Děti prožily, jak se cítilo Ošklivé káčátko, když bylo jiné než ostatní a nakonec se stalo krásnou labutí. Na zahradě jsme pozorovali, jak se mění keře a stromy, když přijel pan zahradník a dělal jarní prořez větví. Při procházce po okolí MŠ jsme pozorovali smutné vrby a břízy a obdivovali stromy, které měly větve jako děti, když se radují. Děti zaujala pohybová hra Na smutnou kočičku a „Chodí radost od města k městu, ke každému najde cestu. Kde jsou lidé laskaví, tam se radost zastaví.“ Sluníčko je symbolem radosti, lásky, tepla, objetí, přijetí a děti ve Sluníčkách se naučily vyjádřit, že se mohou cítit vesele i smutně. Důležité je, že se dokážeme vzájemně přijímat a respektovat druhého, i když se necítí podle našich představ.