Aktualita

Obnovení provozu školy od středy 27. 5. 2020 a jeho podmínky

  • Provoz MŠ bude obnoven od středy 27. 5. 2020 v omezeném provozu od 7:00 do 16:00 hod., ve třídách Sluníčka a Hvězdičky. Děti budou převážnou část dne venku na školní zahradě, proto je třeba, aby měly vlastní batůžky, pláštěnky a holínky, pokrývku hlavy proti slunci, kartáčky na zuby využívat nebudeme. Ostatní podrobnosti jsou popsány v „Podmínkách“!
  • Stravování dětí zajišťuje naše školní jídelna. Výdej obědů do jídlonosičů v současné době epidemiologických opatření není možný, odhlásit dítě ze stravování lze i aktuální den do 7:00 hod.
  • Dětem, které do MŠ nenastoupí, bude platba za úplatu prominuta (duben, květen, červen).
  • Prosíme rodiče, aby své děti v případě zájmu nahlásili k docházce do MŠ formou odpovědi na osobní email, který nyní zasíláme všem rodičům.
V přílohách jsou důležité dokumenty:
  1. Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole, hygienická specifika a provozní informace (tento dokument si, prosím, vytiskněte a podepište) - je třeba odevzdat při nástupu dítěte do MŠ
  2. Čestné prohlášení (tento dokument si, prosím, vytiskněte a podepište) - je třeba odevzdat při nástupu dítěte do MŠ
  3. Dopis 1. náměstka – platba ošetřovného pro rodiče dětí, kteří do MŠ nenastoupí
Přílohy získáte kliknutím na níže uvedené odkazy