Aktualita

Edukativně stimulační skupiny

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY
Rádi bychom Vás informovali o nabídce naší školky pro vybrané předškoláky a jejich rodiče. Jedná se o účast na Edukativně stimulační skupině pro děti předškolního věku. Skupina je určena pro 8 dětí. 

Cílem je komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní a počítání. 

Program je zaměřený na tyto oblasti: 

  • jemná motorika, grafomotorika – správný úchop tužky, koordinace pohybů celého těla
  • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť 
  • prostorová orientace, orientace v čase, pravolevá orientace
  • základní matematické představy – geometrické tvary, třídění
  • řeč, myšlení (schopnost komunikace, výslovnost, slovní zásoba, rozvoj myšlení)
  • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, rytmus řeči (příprava na čtení a psaní)

Dále pomáhá dítěti osvojovat si pracovní návyky (koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomování si toho, že je úkol třeba dokončit) a procvičovat si svoje sociální a komunikační dovednosti (respektovat autoritu, komunikovat s ní i s ostatními dětmi, dodržovat pravidla činností apod.) 

Předběžný harmonogram lekcí

26.11.2020                        3. 12. 2020                             10. 12. 2020

14. 1. 2021                        28. 1. 2021                               28. 1. 2021

11. 2. 2021                          4. 3. 2021                               18. 3. 2021

1. 4. 2021                          15. 4. 2021

Termíny se mohou lišit, v závislosti na vývoji epidemiologické situace v MŠ.
Lekce do konce roku 2020 budou probíhat kombinovanou formou. 
Materiály pro lekce budou rodičům předány po zaplacení v den první skupinky - 26. 11. 2020

Skupinami Vás bude provázet p. učitelka Mgr. Martina Němcová