Aktualita

TIB Otvíráme brány jara

Od 21.3. jsme na třídách přivítali jaro a pomyslně mu otevřeli bránu pomocí klíčů a klíčových dírek z ateliéru. K tomu postupně přibývají další vydařené jarní výtvory. Dále pozorujeme a povídáme si, jak se příroda kolem nás probouzí a jaké vidíme změny. Postupně se naučíme rozpoznávat a pojmenovávat květiny, rostliny i živočichy, co potkáváme při pobytu venku. Na třídách se  naučíme jarní básničku o jaru nebo o sněžence. A taky si zazpíváme písničku Jaro dělá pokusy nebo Voláme sluníčko. Připravíme si jarní osení a budeme zkoumat, co se se semínky děje. Nebudou chybět ani pracovní listy k rozvoji zrakového vnímání, grafomotoriky a předmatematické gramotnosti.