Aktualita

TIB Jak to bylo na Mikuláše?

Ve třídě Hvězdiček se od pondělí 29. listopadu budeme věnovat tématu Jak to bylo na Mikuláše? Děti si vytvoří povědomí o sounáležitosti nejen v období adventu a jednotlivých tradicích. Seznámí se s příběhem o svatém Mikuláši a dokáží převyprávět děj. Budou se učit naslouchat ostatním a respektovat jejich přání, vyjádřit své prožitky. Budeme se připravovat na návštěvu Mikuláše ve školce i u dětí doma, děti se naučí zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku pro Mikuláše.
Děti se budou zamýšlet například nad otázkami:
Proč k nám chodí Mikuláš?
Kdo byl svatý Mikuláš?
S jakými postavami můžeme obvykle vidět Mikuláše?
Co všechno vás napadne, když se řekne advent?
Jaké tradice se v období adventu dodržují?