Aktualita

Distanční výuka ve třídě Hvězdičky

Od 1. března začaly být předškolní děti vzdělávány distančním způsobem. S rodiči a dětmi komunikujeme prostřednictvím e-mailů a připravujeme jim činnosti a inspiraci na aktuální témata, která mohou děti prožívat, i když jsou teď doma. Snažíme se, aby byly aktivity různorodé a děti zažívaly zábavu nejen uvnitř, ale i venku na procházkách.

První téma jsme pojmenovaly „Jak pomáháme ptáčkům a zvířátkům v zimě?“.  V tomto tématu se děti mohly dozvědět, čím je vhodné ptáčky v zimě krmit a co jim sypat do krmítka. Vyráběly krmítko z jablíček a zkoumaly čím ho naplnit. Zkusily si namalovat ptáčka, najít doma fazole či čočku a nalepit je na obrys ptáčka. Učily se básničku „Zima a ptáčci“ a „Ďob a ďob“, písničku „Bude zima, bude mráz“ a také zkoušely poznat ptáčky a jejich zpěv. Na závěr části o ptáčcích si mohly zatančit ptačí tanec. V části o zvířátkách hledaly, kterému zvířátku patří daná stopa, mohly si s rodiči zahrát hry „Bez písmenek“ nebo „Teď“. Pro děti jsme nachystaly i pohádku „O nenasytném vrabcovi“, kterou jim rodiči mohli přečíst před spaním.

V dalším tématu „Jaro je tady!“ jsme se věnovali činnostem přivolávajícím toto roční období. Děti si mohly ozdobit okénko pestrobarevnými květy a motýlky, vyrobit si strom s třešňovými květy za pomoci PET láhve nebo otisků prstů, zacvičit si broučkovu rozcvičku nebo se naučit básničky „Březen“ a „Jaro začíná“. Děti si mohly poslechnout pohádku „Sněženková víla“, procvičovat svoji grafomotoriku na pracovních listech a rozvíjet zrakové vnímání díky hledání rozdílů. Na procházce děti hledaly znaky jara a mohly si je zaznamenat do připravené obrázkové tabulky.

Nyní máme téma „Hody, hody, doprovody, Velikonoce už jsou tady?“ Děti se prostřednictvím tématu učí zvyky a tradice týkající se Velikonoc, jako je pletení pomlázek, barvení vajíček nebo pečení beránka a mazance. V krátkém textu mají přiblížené jednotlivé dny velikonočního týdne a činnosti, které by se tento den měly nebo neměly dělat. Mohou se naučit krátkou koledu pro chlapce i dívky nebo básničku „Pletu, pletu pomlázku“, vyrobit si zápich do květináče nebo velikonoční věnec z proutí či papíru. Děti mohou experimentovat s různými potravinami a zjišťovat jakou barvu dokážou vykouzlit na bílých vajíčkách. V materiálech děti najdou nejen recept na barvení vajíček cibulovými slupkami, ale i obrázkový recept na beránka, dokonce i krátké video natočené paní učitelkou pro pobavení. Z časopisu Kuliferda si mohou děti vyrobit stojánky na vajíčka a v závěru si přečíst pohádku o zajíčkovi Kuliferdovi.

Věříme, že se zase brzy setkáme. Už se na vás těšíme!

Paní učitelky z Hvězdiček.