Aktualita

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Od 1.4. do 30.4.2021 probíhá sběr žádostí o zápis do 1. tříd základních škol ve městě Brně. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8 2015 a starších. Aktuální informace naleznete na webu https://zapisdozs.brno.cz/
a na stránkách jednotlivých škol, kde jsou stanoveny konkrétní dny, kdy budou žádosti přijímat: https://zsmasarova.cz/210215-zapis-prvni-rocnik/ https://www.zshornikova.cz/index.htm http://www.zsnovolisenska.cz/informace/zapis-deti-do-1-rocniku/informace-o-zapisu

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.