Aktualita

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

  • Pro kalendářní měsíc, v němž je přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne výši poměrné části odpovídající rozsahu přerušení provozu.
  • Výše úplaty za březen 2020 je stanovena zpětně na částku 330 Kč.
  • Úplata za následující měsíce bude stanovena neprodleně po ukončení aktuálního měsíce na základě dnů přerušení provozu. Doba přerušení provozu MŠ bude stanoveno v souvislosti s rozhodnutím MMB o ukončení přerušení provozu mateřských škol v Brně.
  • Co to pro rodiče konkrétně znamená:
  • Rodičům, kteří mají zadaný trvalý příkaz k platbě, bude část úplaty vrácena spolu s přeplatkem stravného ve vyúčtování za druhé pololetí školního roku (v červenci).
  • Rodiče, kteří zasílají platbu za školné a stravné na základě upozornění zaslaného e-mailem vedoucí ŠK, budou mít pokyn k platbě školného snížený v následujícím platebním období. Obdrží ho, jakmile bude možné v mateřské škole opět zahájit provoz.