Aktualita

TIB: Znám naši sluneční soustavu?

Od 10. 5. 2021 jsme se s dětmi věnovali tématu naší Sluneční soustavy a vesmíru. Jednotlivé planety jsme společně zkoumali, vysvětlovali jsme si zákonitosti střídání dne a noci a také délky oběhu planet kolem slunce. Dále vznik vesmíru, složení jednotlivých planet a význam dalších těles ve vesmíru. Ve všem nám napomáhal společně vytvořený raketoplán, který nás celým tématem provázel. 
Společně jsme si zazpívali písničky Chválím tě Země má, Jarní slunce a naučili se básničku Naše země. 
Společně jsme se zamýšlěli nad těmito otázkami: 

  • Co si představíš, když se řekne Vesmír?
  • Znáš nějakou planetu? Jaký má tvar a barvu?
  • Jsou všechny planety stejné? V čem se mohou lišit?
  • Dokážeš popsat čím je pro nás důležité Slunce?
  • Co potřebného nám dává? A co se stane, když nesvítí?
  • Víš proč se střídají roční období? Umíš je vyjmenovat?
  • Jak může vypadat hvězda?
  • Už jsi někdy slyšel slovo Globus? Co je to?
  • Víš jaký význam mají barvy na globu?