Aktualita

TIB Voda je vzácný poklad

Ve třídě SLUNÍČEK jsme se od úterý 14.1.2020 začali věnovat důležitému tématu "Voda je vzácný poklad". Tuto tématiku zahájil program mobilního planetária s názvem Vodní svět. Promítaný film dětem nastínil život v oceánu a jeho význam pro všechny tamní živočichy. Děti byly vtaženy do děje i tím, že hledaly odpověď, jak zachrání rybky a jejich kamarádi svůj kouzelný útes Kaluoka Hina před obávanými žraloky nebo tankerem, který ovládají lidé a může zničit jejich vzácný domov. (Viz http://www.mobilniplanetarium.cz/filmy/koralovy-utes-kaluoka-hina.htm). Děj byl poučný, plný humoru a pro děti poselstvím, jak chránit svět kolem sebe. A jak budou Sluníčka chránit svůj poklad na planetě Zemi - VODU? Budeme se učit vodou šetřit, poznávat její vlastnosti v různých pokusech a aktivitách s ní, vytvoříme si model koloběhu vody, obraz "Jak kapka putovala do moře" atd. Budeme diskutovat a společně odpovídat na otázky například:

  • Co tě napadne, když se řekne slovo VODA?
  • Kde se můžeme s vodou setkat?
  • Jak voda vzniká?
  • K čemu vodu potřebujeme? Proč je voda pro nás pokladem?
  • Kdo žije ve vodních tocích, rybníku, moři?
  • Jak lidé vodu znečišťují? čím ji naopak chráníme?
  • Co by se stalo, kdybychom neměli vodu?
  • Jak můžeme vodou šetřit? Jak ji budeme chránit?