Aktualita

TIB - TŘI KRÁLOVÉ

Hned po vypovězení zážitků dětí z Vánoc a Vánočních prázdnin a jejich nadšení z dárečků jsme se s dětmi věnovali tématu tří králů.  Společně jsme si řekli jejich historický význam i tradici, přesahující až do dnešní doby. Vyrobili jsme si různé variace tříkrálového putování a dětem téma připadalo zajímavé a dozvěděli se spoustu nových poznatků. 

Věnovali jsme se těmto otázkám: 
Jak podle tebe TŘI KRÁLOVÉ vypadají?
Jaký byl význam TŘÍ KRÁLŮ?
Co si můžeme představit pod pojmem dárek, obdarovávání?