Aktualita

TIB – Těšíme se na karneval

S dětmi si od čtvrtka 27. února povídáme o tématu "Těšíme se na karneval", který nás připravoval na dětský program s Karnevalem, který probíhal ve středu 4. 3 . v dopoledních hodinách v naší mateřské škole. Během karnevalu probíhaly zábavné soutěže a hry, součástí byla i "diskotéka" a prohlížení si masek kamarádů. Během povídání o karnevalu a masopustu jsme si s dětmi vyzdobily naši třídu pomocí ozdobných papírových řetězů, výroby šašků a papírových masek. Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky, které se dějí o masopustu. Společně jsme hledali odpovědi na tyto otázky:

  • Co Vás napadne, když se řekne "karneval, masopust"?
  • Co znamená slovo "masopust"?
  • Co to je maska? Znáš nějaké masky typické pro masopustní průvod?
  • Jaké pocity v Tobě vyvolávají masky?
  • Pamatuješ si, za co si šel minulý rok na karneval? Jakou budeš mít letos masku?
  • Jak sis užil karneval? Co se Ti na něm nejvíce líbilo?