Aktualita

TIB Půjdem spolu do Betléma

Milí rodiče,
v úžasu nad světlem adventních svící, které se postupně rozsvěcují, se děti nedočkavě těší, až uslyší zvonění zvonečku a vstoupí do tajemství Vánoc. Možná se vám podaří večer hledat na obloze i první hvězdu. V týdnu od 18.12.2023 se chceme s dětmi přiblížit vánočnímu tajemství, společně si v úterý upečeme perníčky, ve středu si připomeneme a prožijeme vánoční zvyky během „Vánočního rozjímání“. Naším cílem bude všemi smysly prožít Vánoční rozjímání. Vánoční doba trvá do Tří králů, proto se necháme vést hvězdou s Mudrci do Betléma. Společně budeme zpívat a koledovat.