Aktualita

TIB: Knihy - co v nich najdeme?

Nejenže je březen měsícem knih, ale knihy jsou každodenní součástí pobytu ve školce - proto se ve třídě Koťátek od 20.3. věnujeme tématu Knihy - co v nich najdeme? Společně si ukážeme různé druhy knih a ilustrací. Budeme si povídat o tom, co vše v nich můžeme vyhledat. Zaměříme se na pohádkové knihy, pohádkové postavy a večerníčky. Řekneme si, jak se ke knihám chováme, kde je máme uložené a jak se o ně staráme. 
Děti si vyrobí vlastní obrázkové knihy, čepice z novin nebo nakreslí oblíbenou pohádkovou postavu. Vás rodiče prosíme, abyste s dětmi vybrali jejich oblíbenou pohádkovou knihu, kterou si děti přinesou do školky. Děti si je navzájem představí v ranním kroužku a z některých knih si přečteme při odpoledním odpočinku.