Aktualita

TIB Kdo patří do mé rodiny?

Aktuálně se ve třídě Sluníček věnujeme tématu Kdo patří do mé rodiny? Děti se zamýšlejí nad otázkami Co je to rodina? Kdo patří do mé nejbližší rodiny? Kde žije moje rodina? Proč je pro mě rodina důležitá? Čím uděláme radost mamince, tatínkovi? Prostřednictvím básniček a písní rozvíjíme řečové schopnosti, ujasňujeme si příbuzenské vztahy s pomocí hádanek. Ve třídě děti hrají námětové hry na rodinu, kreslí a tvoří členy své rodiny i obrázky pro radost rodičům, konstruují domy ze stavebnic nebo si "čtou" knihy o rodině a skládají jména z písmen. Při odpočinku napjatě poslouchají příběhy malé opičky Páji, která nás ve své plyšové podobě provází ve třídě a sdílí s dětmi své emoce při narození brášky Františka.
Rádi bychom si společně prohlédli rodinné fotografie - prosíme, přineste dětem fotku se členy rodiny, kterou využijeme při vyprávění a případně při výtvarném tvoření.