Aktualita

TIB Kdo patří do mé rodiny

Aktuálně se ve třídě Sluníček věnujeme tématu "Kdo patří do mé rodiny?" Děti se zamýšlejí nad otázkami: Co je to rodina? Kdo patří do mé nejbližší rodiny? Kde žije moje rodina? Proč je pro mě rodina důležitá? Čím uděláme radost mamince, tatínkovi? Ve třídě děti hrají námětové hry na rodinu, kreslí a tvoří členy své rodiny i obrázky pro radost rodičům, konstruují domy ze stavebnic nebo si "čtou" knihy o rodině a skládají jména z písmen. Téma završíme ve středu 15.5.od 15:30h oslavou ke Dni rodiny na školní zahradě, kde Vás čeká krátké vystoupení a malé občerstvení od dětí. Pokud chcete, můžete donést dětem něco malého i vy.
Zveme také babičky na akci Pečení s babičkami v úterý 14.5.od 8h. ve třídě Sluníček. Upečeme si závin na středeční oslavu na zahradě.:)
Přineste, prosím, dětem fotografii se členy rodiny, kterou děti předvedou svým kamarádům a vytvoříme si na tabuli krásnou kolekci rodinných fotografií.