Aktualita

TIB Jsme pilné jako včelky

V období od 11.4.2023 se ve třídě Sluníček budeme věnovat tématu JSME PILNÉ JAKO VČELKY. Děti se dozví mnoho informací o životě včely medonosné prostřednictvím tvořivých, badatelských a kooperativních aktivit i výukového programu pod vedením lektorky paní Ivy Drápelové. Budeme také diskutovat nad otázkami:

  • Co si představíš, kyž se řekne VČELA? Co o ní víš? Co by ses chtěl o včele dále dozvědět?
  • Kde můžeme včelu vidět? Kdo patří do včelí rodiny? Kdo se o včely stará? Kde bydlí?
  • Čím je pro nás včela užitečná? Jak se vyrábí med?
  • Jak se chováme ke včelám i jinému hmyzu                                              ( čmelákům,broučkům,mravencům, plošticím ) v přírodě?