Aktualita

TIB Jaký byl svět dinosaurů?

Od 19. dubna  jsme s dětmi prožívali všemi smysly aktivity a tvoření k tématu dinosaurů a doby, ve které žili. Diskutovali jsme spolu nad otázkami:

  •  Kdo to byli dinosauři? Kdy žili?
  • Odkud jste se o dinosaurech dozvěděli ? Jak tento tvor vypadal?
  • Čím se dinosauři živili? Jak vypadala Země, když na ní žili dinosauři?
  • Co byste se chtěli o nich více dozvědět?
  • Děti byly pro toto téma maximálně motivované. Do MŠ chodily předškolní děti a velkým přáním chlapců a posléze i děvčat bylo soustředit se právě na tyto pravěké tvory. Sami si naplánovali činnosti a projevovali své tvůrčí schopnosti v těchto aktivitách: vybírání dinosauřího jména pro sebe, vyrábění 2D i 3D modelů z krabiček a kartonů a tvoření Jurského světa, pokusy - sopky, dinosauří vejce, otisky dinosauřích modelů do hlíny - fosilie, hry na paleontology a archeology na pískovišti, prohlížení nádherných knih a encyklopedií o dinosaurech, píseň Dinosauří hymna a vyprávění s aplikací ReadMio, filmy na IT, módní přehlídka dinosauřích oblečení atd. Vše se nám spolu dobře vydařilo:), svědčí o tom také fotografie v galerii.