Aktualita

TIB - JAKÉ NOVÉ KAMARÁDY POZNÁM VE ŠKOLCE?

Ve třídě Koťátek jsme od 4. 9. 2020 spolu s dětmi vytvářeli vzájemně vstřícnou, bezpečnou a pozitivní atmosféru, která usnadní novým dětem adaptaci na jim doposud neznámé prostředí. Budeme podporovat děti, které již mateřskou školu navštěvovali v jejich nové roli starších dětí a předškoláků a připravovat jim natolik bohatou vzdělávací nabídku, jež bude nejvíce rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Pro vytvoření, co nejbezpečnějšího prostředí jsou nezbytná pravidla, dohody a rituály, která vytváříme společně s dětmiběhem prvních dnů a postupně se je naučí všichni dodržovat. Děti budou vedeny k tomu, aby věděly, že věci mají své místo, k samostatnosti a v neposlední řadě také k respektování ostatních, to vše bude podpořené laskavou důsledností. Děti budou vedeny k upraveným hygienickým návykům a jejich důslednému dodržování, v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.
Společně jsme hledali odpovědi na tyto otázky:

  • S kým si budu hrát? (poznání nových kamarádu, osvojování si jmen)
  • S čím si budu hrát? (výběr hraček a pomůcek)
  • Kde si budu hrát? (rozmístění tvořivých herních koutků, pozná si svoje místo u stolečku, svoji židli, místo v umývárně, lehátko, skříňku, zásobníček)

Děti vytvářely z různých stavebnic mateřskou školu a cestu k ní v různých podobách.  Vzájemně si děti porovnávaly vlastní výšku, velikost ruky, obrys postavy nebo délku chodidla. Poznávaly nové kamarády, jejich jména i značky a hrály různé hry pro jejich snazší zapamatování. 
Děti se naučily nové básničky, hry i písničky a už teď se všichni těšíme na další společné aktivity.