Aktualita

TIB - JAKÉ MÁME RÁDI POHÁDKY

Od 11. 1. 2021 jsme si s dětmi povídali o tématu Pohádek. Učili jsme se správně jednotlivé pohádky a hlavní postavy pojmenovat, charakterizovat, přiřadit jim vlastnosti. Dále posloupnost děje - převyprávění pohádky. Vše jsme doplnili dramatizací jednotlivých pohádek a básničkami. 
Děti zpracovávaly jednotlivé pohádky i výtvarně a formou pracovních listů. Děti se rády proměňovali v herce a pohádkové postavy. Podporovali jsme tímto i jejich vlastní dramatický projev, paměť a možnost zažít úspěch po vcítění se do role. 

Pohádky - O veliké Řepě, O Šípkové Růžence, O třech medvědech, O Červené karkulce, O Perníkové chaloupce