Aktualita

TIB Jak to bylo v pohádce O Sněhurce a sedmi trpaslících?

Ve třídě Sluníček se od 16.1.2023 zaměříme na pohádku O Sněhurce a sedmi trpaslících. Budeme soustředěně poslouchat četbu různých verzí pohádky O Sněhurce, předvedeme postavu nebo děj pantomimou. Zkusíme dramatizovat pohádku – malý muzikál s rekvizitami a kostýmy. Budeme se učit pamatovat si krátké texty v pohádkové divadelní roli i píseň o Sněhurce. Pojedeme se všemi na divadelní představení Volte zvířata! do Divadla RADOST v Brně a budeme si vyprávět a ztvárňovat zážitky z představení. Ztvárníme pohádku O Sněhurce a sedmi trpaslících prostřednictvím výtvarných i hudebních technik. Budeme poznávat v pohádce postavy, které konají dobré/zlé věci, pojmenovávat povahové vlastnosti postav. Zkusíme diskutovat nad otázkami:

  • Co si představíš, když se řekne slovo „pohádka“?
  • Proč máme rádi pohádky? Jakou pohádku máš nejraději?
  • Jak se cítíme, když nám čte maminka/tatínek pohádku?
  • Jakou dětskou knížku Ti rodiče čtou před spaním?
  • Co by se stalo, kdyby…..? (dokončování situací)
  • Jaké postavy z pohádek jsou dobré/zlé, co nakonec zvítězí?