Aktualita

TIB Jak to bylo na tři krále?

V prvním lednovém týdnu jsme se ve třídě Sluníček věnovali tématu Jak to bylo na tři krále? Děti se dozvěděly, kdo byli tři králové, jak se jmenovali, proč se vydali do Betléma k Ježíškovi i jaké dary mu přinesli. Ve třídě jsme si zahráli na koledníky, zpívali jsme, děti si vyrobily papírové koruny nebo postavičky králů. Vyprávěli jsme si, jak jsme prožili Vánoce a oslavy Nového roku, děti kreslily své zážitky a vánoční dárky a naučily se novou písničku Přišel leden.