Aktualita

TIB - JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V týdnu od 25. 1. 2021 jsme se s dětmi věnovali tématu životního prostředí a jeho ochraně. Děti se dozvěděli o významu třídění odpadu, jeho následném procesu recyklace. Vyzkoušely si výrobu recyklovaného papíru, filtraci vody, vyrobili si jednotlivé kontejnery na tříděný odpad a byli jsme prozkoumat okolí MŠ, abychom zjistili kam lze tříděný odpad odnést. Vše jsme si v praxi vyzkoušeli. Podpořili jsme téma pracovními listy z pracovního sešitu Kuliferda a dalšími pracovními činnostmi. Děti si vytvořili z různých stavebnic popelářské auto a jednotlivé kontejnery a spoustu dalších výrobků vztahujících se k tématu. . Upevnili si také pravidla, jak se chováme v přírodě a co vše v přírodě najdeme a nepatří do ní. Děti téma obohatilo a aktivity je bavily. 

Mluvili jsme o těchto otázkách: 

  • Proč je pro nás příroda důležitá?
  • Jak se v přírodě máme chovat?
  • Jaká nebezpečí na nás v přírodě mohou čekat?
  • Jak můžeme přírodu chránit my?
  • Co znamená pojem recyklace?
  • Co se s odpadem děje po tom, co ho vyhodíme?