Aktualita

TIB Jak chráním svoje zdraví

V průběhu konce května a měsíce června jsme se s dětmi věnovali tématu ochrany zdraví a upevňování hygienických návyků při pobytu v MŠ. Toto období bylo specifické a náročné jak pro děti tak pro všechen personál v MŠ. Většinu času jsme trávili venku na čerstvém vzduchu a snažili se vést děti ke zdravému pohybu, sportovním aktivitám a tvořivým činnostem na školní zahradě a hřišti. Rozloučení s předškoláky bylo závěrečnou tečkou za školním rokem, který pro nás nachystal nemálo překvapení. Doufáme, že se budoucím školákům bude jen a jen dařit a budou na školku vzpomínat s radostí a úsměvem:)