Aktualita

TIB Co všechno už znám a umím?

V týdnu od 19.6. 2023 bude děti ve třídě Sluníček provázet téma Co všechno už znám a umím? Ve čtvrtek předškoláci prožijí projektový den "Matematika s lego kostkami" ve třídě Hvězdiček. Děti budeme podporova v sebereflexi. Společně s dětmi se budeme zamýšlet nad otázkami:

  • Co už dokážu udělat sám?
  • Co už umím lépe, v čem jsem se zlepšil?
  • Jak si představujete své kamarády ve škole? Víte, co je tam čeká?
  • Jak se liší MŠ a ZŠ?
  • Co jsem nejraději dělal v MŠ?
  • Co se mi líbilo v MŠ?
  • Co všechno jsme se v MŠ naučili?
  • Kterou dílničku máte nejraději a proč?