Aktualita

TIB - Co všechno už umím a znám?

Od 21. 6. 2021 s dětmi opakujeme vše co se již naučili a dokázali. S dětmi se zaměřujeme na pojmenování silných a slabých stránek a dovednost pojmenovat co vše se nám všem za letošní rok ve školce podařilo. Využíváme k tomu portfolia jednotlivých dětí, která společně sdílíme a povídáme si o jednotlivých výtvorech a pocitech, které s nimi mají děti spojené. 
Vše doplňujeme písničkou "Krtkův týden" a opakováním oblíbených her a písní dětí. 
Společně jsme se s dětmi zamýšlěli nad těmito otázkami: 

  • Co už dokážu udělat sám?
  • Co už umím lépe, v čem jsem se zlepšil?
  • Jak si představujete své kamarády ve škole? Víte, co je tam čeká?
  • Jak se liší MŠ a ZŠ?
  • Co jsem nejraději dělal v MŠ?
  • Co se mi líbilo v MŠ?
  • Co všechno jsme se v MŠ naučili?
  • Kterou dílničku máte nejraději a proč?